Grön skylt på Vårdsbergs kyrkogård

Exempelbild. På våra skyltar står: Gravplatsnummer XXX. Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar! Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lämna upplysningar om gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser till kyrkogårdshandläggare Ina Nord, tel. 013-236661. Om detta ej görs före 31 maj 2021 återgår gravrätterna till församlingen och gravarna riskerar att tas bort.

Gravplats 57, 58 C A (Carl Alfred) Johansson, Himna familjegrav (Kristina) - senaste gravsättning 1948

Gravplats 118, 119 Kantor A Fr Fredriksson (Herman Fredriksson) - senaste gravsättning 1956

Gravplats 129, 130 C A (Carl Anders) Eriksson och Gustafa Fredrika - senaste gravsättning 1926

Gravplats 136, 137 Änkan Anna Jonsson + Tilda och Anna - senaste gravsättning 1907

Gravplats 160, 161 Axel Kjellberg och Anna - senaste gravsättning 1968

Gravplats 204, 205 Oskar Andersson och Frida + Bror Kullander - senaste gravsättning 1969

Gravplats 236, 237 Gustav och Ester Larsson - senaste gravsättning 1991

Gravplats 248 Kerstin Magnusson - gravsatt 1958

Gravplats 285 Carl A Andersson - gravsatt 1967

Gravplats 311, 312 J A Jacobssons familjegrav, S. Vänge (Hedda Maria) - senaste gravsättning 1936

Gravplats 320 Matilda Jakobsson - gravsatt 1950

Gravplats 325, 326 A J Rolf och Charlotta + Erik Teodor Rolf och Gerda - senaste gravsättning 1971

Gravplats 354, 355 F (Fredrik) Brodin och A. M. + Per AXEL Brodin - senaste gravsättning 1926

Gravplats 388, 389 Axel och Elsa Franzén - senaste gravsättning 1968

Gravplats 457 P A (Per August) Andersson - gravsatt 1949

Gravplats 459 Hilda Andersson, Himna Berggård - gravsatt 1951

Gravplats 461 Rättaren G A (Gusrav Adolf) Jonsson - gravsatt 1953

Gravplats 494 K A (Karl Axel) Hjert - gravsatt 1961

Gravplats 496 Axel Johansson - gravsatt 1967

Gravplats 647 Frans Gustavsson - gravsatt 1979

Gravplats 671 Nils Andersson - gravsatt 1969

Gravplats 678, 679 Gustav och Klara Ekman - senaste gravsättning 1972