Grön skylt på Rystads kyrkogård

Exempelbild. På våra skyltar står: Gravplatsnummer XXX. Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar! Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lämna upplysningar om gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser till kyrkogårdshandläggare Ina Nord, tel. 013-236661. Om detta ej görs före 31 maj 2021 återgår gravrätterna till församlingen och gravarna riskerar att tas bort.

Kvarter A rad 02 gravplats 32, 33 C P Jakobsson och Carolina - senaste gravsättning 1921

Kvarter A rad 03 gravplats 71, 72 A P Karlsson, Vänge (+ Fredrika) - senaste gravsättning 1943

Kvarter A rad 04 gravplats 114 Lugns familjegrav (RUT Amalia) - senaste gravsättning 1970

Kvarter A rad 05 gravplats 142 Anna Pettersson, Distorp - gravsatt 1951

Kvarter A rad 07 gravplats 234 Sofia Månsson - gravsatt 1961

Kvarter A rad 10 gravplats 263, 264 Musikdir. Nils Törnell (+ Anna Sofia Pettersson) - senaste gravsättning 1893

Kvarter A rad 14 gravplats 393, 394 Per August Pettersson och Anna - senaste gravsättning 1949

Kvarter A rad 16 gravplats 463, 464 Axel F Lindgren och Elin Maria, Kassarp - senaste gravsättning 1942

Kvarter A rad 16 gravplats 465, 466 A (Anders) Tapper och makan Mia (Sofia) - senaste gravsättning 1959

Kvarter B rad 07 gravplats 55 Axel Blank och Ebba + Gerd Löfgren - senaste gravsättning 1986

Kvarter B rad 10 gravplats 80, 81 Aug. W Hansson och Anna - senaste gravsättning 1956

Kvarter B rad 17 gravplats 164, 165 Adolf Carlsson och Ulrika + Karin Bau + Alice Sanders - senaste gravsättning 1976

Kvarter B rad 17 gravplats 169, 170 Brevbärare Sääv EM (Ernst Melker) och Elisabeth - senaste gravsättning 1968

Kvarter B rad 17 gravplats 173, 174 Ernst och Gerda Henriksson - senaste gravsättning 1961

Kvarter N:02 gravplats 89, 90 Axel Westerberg ( + Karl Lennart) - senaste gravsättning 1986

Kvarter N:07 gravplats 230 Gustav Samuelsson - gravsatt 1959 

Kvarter N:10 gravplats 328, 329 Georg och Ester Nilsson - senaste gravsättning 1972

Kvarter N:16 gravplats 515 Folke Olsson - gravsatt 1989

Kvarter N:17 gravplats 533 Anna Maria Bengtsson - gravsatt 1960