Grön skylt på Gistads kyrkogård

Exempelbild. På våra skyltar står: Gravplatsnummer XXX. Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar! Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lämna upplysningar om gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser till kyrkogårdshandläggare Ina Nord, tel. 013-236661. Om detta ej görs före 31 maj 2021 återgår gravrätterna till församlingen och gravarna riskerar att tas bort.

Gravplats M 20 Gunnar Johansson och Erhild - senaste gravsättning 1988

Gravplats M 53 Karl och Hulda Svensson - senaste gravsättning 1966

Gravplats  M 82 Edla Katarina Hegg - gravsatt 1918

Gravplats M 116 Hjalmar och Märta Karlsson - senaste gravsättning 1985

Gravplats M 131 C J (Carl Johan) Carlsson Äleby familjegrav (Anna Maria f. Eriksson) - senaste gravsättning 1940

Gravplats M 137 A Märta Pettersson - gravsatt 1995

Gravplats M 137 B Gunnar Ölander - gravsatt 1988

Gravplats M 149 F.d. handlaren Axel Andersson familjegrav (Sven Harry) - senaste gravsättning 1964

Gravplats M 158 Timar och Gerda Pettersson - senaste gravsättning 1972

Gravplats M 213 Eivor Carlström - gravsatt 1928

Gravplats M 216 Carl Skoglund och Hilma - senaste gravsättning 1961

Gravplats M 242 C A Fröjd och Signe + Elof Olofsson - senaste gravsättning 1989

Gravplats M 259 C V (Carl Vilhelm) Asklöfs familjegrav (Johanna Sofia f. Nilsson) - senaste gravsättning 1948

Gravplats M 292 Axel och Elsa Andersson (+ Gunnar) - senaste gravsättning 1997

Gravplats M 304 Albert Johanssons familjegrav (Ida Josefina) - senaste gravsättning 1961

Gravplats M 308 Nils Andersson och Elsa - senaste gravsättning 1981

Gravplats M 320 Johan Lindvall - gravsatt 1961

Gravplats M 337 Far och Mor Karl och Elin Germundsson + Edit - senaste gravsättning 1982