Grön skylt på Törnevalla kyrkogård

Exempelbild. På våra skyltar står: Gravplatsnummer XXX. Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar! Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lämna upplysningar om gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser till kyrkogårdshandläggare Ina Nord, tel. 013-236661. Om detta ej görs före 31 maj 2021 återgår gravrätterna till församlingen och gravarna riskerar att tas bort.

Kvarter A gravplats 137, 138 Herman och Elisabet Hermansson - senaste gravsättning 1967

Kvarter A gravplats 209, 210 Erik Larsson och Hulda - senaste gravsättning 1976

Kvarter A gravplats 240-242 Rusthåll. P Pettersson m. fl. + Englund, Bjaerby - senaste gravsättning 1974

Kvarter A gravplats 243 Mauritz Carlsson, Algot Carlsson - senaste gravsättning 1985

Kvarter A 249, 250 C F Pettersson, Hallstra familjegrav (Hulda) - senaste gravsättning 1959

Kvarter A gravplats 270-272 Andessons familjegrav Gottfrid, Maria m. fl. - senaste gravsättning 1989

Kvarter A gravplats 273, 274 Sergeanten E G J Löfgren + E G Sjöqvist familjegrav - senaste gravsättning 1956

Kvarter A gravplats 289-291 A J, Edit, Elisabet Pettersson - senaste gravsättning 1930

Kvarter C gravplats 10-14 Handlanden Dahlqvist m.fl. (stubbformade gravstenar) - senaste gravsättning 1865

Kvarter C gravplats 17, 18 F G Svensson, Skavestad (Josefina) - senaste gravsättning 1954

Kvarter C gravplats 29, 30 Albin och Elsa Svensson - senaste gravsättning 1969

Kvarter C gravplats 43 Karl och Anna Britta Andersson + Agnes Maria och Anders Heliodorus Wahlström - senaste gravsättning 1964

Kvarter C gravplats 53 Efraim Svensson - gravsatt 1951

Kvarter C gravplats 87, 88 Ivar Karlsson och Signe - senaste gravsättning 1998