Grön skylt på Bankekinds kyrkogård

Exempelbild. På våra skyltar står: Gravplatsnummer XXX. Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar! Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lämna upplysningar om gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser till kyrkogårdshandläggare Ina Nord, tel. 013-236661. Om detta ej görs före 31 maj 2021 återgår gravrätterna till församlingen och gravarna riskerar att tas bort.

Gravplats 9 Evert Larsson - gravsatt 1993

Gravplats 48,49 Ernst, Lovisa och Beda Katarina Larsson - senaste gravsättning 1976

Gravplats 62 Julia Goodvin - gravsatt 1919

Gravplats 77,78 P W, Anna och Birger Jonsson - senaste gravsättning 1979

Gravplats 157,158 Folke och Gunvor Eriksson - senaste gravsättning 1987

Gravplats 189,190 Oskar, Karl och Hulda Johansson - senaste gravsättninng 1983

Gravplats 313 Axel Larsson - gravsatt 1965

Gravplats 371-373 Frans Andersson och Hulda Wilhelmina - senaste gravsättning 1905

Gravplats 494, 495 Gustav och Ingrid Nilsson - senaste gravsättning 1976

Gravplats 514, 515 Ludvig och Greta Lamm - senaste gravsättning 1988

Gravplats 523, 524 K E (Karl Emil) och Anna Johansson - senaste gravsättning 1969

Gravplats 556 Bröderna Filipsson: Martin, Nils och Gunnar - senaste gravsättning 1992

Gravplats 621, 622 Kindström Ernst, Emma och Margareta - senaste gravsättning 1955

Gravplats 653, 654 J W Brogren och Louise - senaste gravsättning 1935