Grön skylt på Örtomta kyrkogård

Exempelbild. På våra skyltar står: Gravplatsnummer XXX. Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar! Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lämna upplysningar om gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser till kyrkogårdshandläggare Ina Nord, tel. 013-236661. Om detta ej görs före 31 maj 2021 återgår gravrätterna till församlingen och gravarna riskerar att tas bort.

Kvarter A gravplats 131 Rättaren Peter Magnus Larsson - gravsatt 1911

Kvarter A gravplats 141 C J (Carl Johan) Johansson, Roljen familjegrav m. fl. (Olof) - senaste gravsättning 1981

Kvarter B gravplats 111 A Landberg m. fl. (Judit Margareta) - senaste gravsättning 1976

Kvarter B gravplats 143 David Wallberg, Höversby familjegrav - senaste gravsättning 1964

Kvarter B gravplats 144 A F Kristoffersson (Signe Naimi) - senaste gravsättning 1970

Kvarter B gravplats 214 Andersson Carl, Arvid, Stina Sara - senaste gravsättning 1982

Kvarter C gravplats 103 B Oskar och Ida Karlsson, Hageby - senaste gravsättning 1961

Kvarter C gravplats 105 P J Isaksson och Karolina + Ester och Hildegard - senaste gravsättning 1920 

Kvarter C gravplats 302 Annie och Oskar Andersson - senaste gravsättning 1997

Kvarter D gravplats 111 Prosten F M Allard familjegrav + sonen Henrik - senaste gravsättning 1986

Kvarter D gravplats 133 Fabrikören A Carlsson och Anna Charlotta - senaste gravsättning 1937

Kvarter G gravplats 289 Hilda och Emy Skyldt - senaste gravsättning 1979