Grön skylt på Östra Skrukeby kyrkogård

Exempelbild. På våra skyltar står: Gravplatsnummer XXX. Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar! Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lämna upplysningar om gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser till kyrkogårdshandläggare Ina Nord, tel. 013-236661. Om detta ej görs före 31 maj 2021 återgår gravrätterna till församlingen och gravarna riskerar att tas bort.

Kvarter A gravplats 2, 3 Fredrik Nilsson, Sjövik - gravsatt 1956

Kvarter A, gravplats 11, 12 Emil Henrik och Anna Sofia Segersteen - senaste gravsättning 1954

Kvarter A gravplats 28 - 31 Norbeck/Segersteen (Karl Olof Axel Norbeck) - senaste gravsättning 1945

Kvarter A gravplats 32, 33 Emil och Gerda Wiström - senaste gravsättning 1989

Kvarter A gravplats 99 - 101 O Nilsson och Lovisa + Hilma, Värla - senaste gravsättning 1951

Kvarter A gravplats 109, 110 Kyrkvärd Nils Johan Nilsson och Britta Charlotta - senaste gravsättning 1917

Kvarter A gravplats 158 August Andersson - gravsatt 1955

Kvarter B  gravplats 75 Birger Wall - gravsatt 1985

Kvarter B gravplats 82, 83 Karl och Matilda Olsson - senaste gravsättning 1964

Kvarter B gravplats 116, 117 Martin och Edith Nyström - senaste gravsättning 1975