St Mary butiken
Foto: Magnus Aronson

S:t Mary- ett meningsfullt arbetsliv för alla

S:t Mary är en diakonal verksamhet inom Svenska kyrkan som erbjuder praktik, arbetsträning och rehabilitering för dig som står utan arbete.

Ett diakonalt arbete som vill skapa förändring

S:t Mary är ett diakonalt arbete inom Svenska kyrkan som startade i Linde bergslags församling och har utvecklats till en modell som erbjuds alla församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan. För närvarande finns S:t Mary i fem församlingar eller pastorat i tre stift. 

Foto: Magnus Aronson

S:t Mary är till sin kärna en metod (MARY) för att arbeta med arbetsträning och praktik för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. MARY står för Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet. Metoden bygger på en kristen människosyn och använder sig av vedertagna metoder och synsätt för att främja rehabilitering, egenmakt och personlig utveckling. Metoderna är inte unika. Det är helheten som är unik.

Läs mer i bifogad broschyr. Eller kontakta oss för att få veta mer. Kontaktuppgifter till de olika S:t Mary-verksamheterna finner under menyn Här finns S:t Mary. För övergripande frågor kontakta Lena Lago, som samordnar utvecklingsarbetet kring S:t Mary.

Våra produkter-inte vilka produkter som helst

Vi är stolta över att lansera vår gemensamma kollektion  av kvalitativa produkter för S:t Mary , som nu till jul och för lång tid framåt bidrar till ett hållbart liv för fler!  Den gemensamma kollektionen är producerad i Sverige, inom diakonal verksamhet,  och bär omtanke om både människa och planet.  Materialen är återbrukade och utvalda för att hålla under lång tid. 

Här finns S:t Mary

S:t Mary finns idag på en handfull platser i landet. Fler står i begrepp att ansluta. Samtidigt sker ett gemensamt utvecklingsarbete i ett gemensamt nätverk. Lanseringen av egna hållbara och kvalitativa produkter är ett led i det arbetet.

Skapa plats - ett nationellt ESF-projekt som syftar till att sprida MARY-arbetet

Under 2020-2022 bedrivs ESF-projektet Skapa plats i Svenska kyrkan. Det går ut på att stötta församlingar i sex stift med att ta emot människor för praktik, arbetsträning och rehabilitering. Projektet sker i samverkan med MARY-nätverket.