St Mary butiken
Foto: Magnus Aronson

Mary- ett meningsfullt arbetsliv för alla

Mary är en diakonal verksamhet inom Svenska kyrkan som erbjuder praktik, arbetsträning och rehabilitering för dig som står utan arbete.

Ett diakonalt arbete som vill skapa förändring

Svenska kyrkan har stora möjligheter att stötta människor som länge stått utanför arbetsmarknaden. Därför har vi skapat Mary-metoden. Begreppet Mary är bildat av begynnelsebokstäverna i orden Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet. 

Mary är ett diakonalt arbete som startade i Linde bergslags församling och som har utvecklats till en modell som erbjuds alla församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan. 

Kom igång med Mary-verksamhet i din församling

Anmäl dig till Mary-utbildningar

Mary-utbildningarna erbjuds anställda i Svenska kyrkans församlingar och verksamheter som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning.

Två kvinnor. Den ena håller upp ett par jeans framför den andra.

Mary-metoden

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. Mary-metoden har tagits fram för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning. 

Mary-plats

Kökspersonal lägger upp mat till be gäst.

Mary-plats – arbetsträning i församlingens ordinarie verksamhet

Mary-platser är benämningen på praktik- och arbetsträningsplatser i Svenska kyrkan som använder sig av Mary-metoden i sitt bemötande.

Charlotta fick en Mary-plats på Rättviks stiftsgård

Charlotta Sundberg och Björn Evbjer är eniga: Mary-metoden ger arbetsträningen struktur. Det är till nytta för alla. För den som arbetstränar, handledaren och myndigheterna.

S:t Mary

Necessärer i jeanstyg märka Sankt Mary.

S:t Mary – självständiga verksamheter för praktik och arbetsträning

S:t Mary är ett slags socialt företag. Målet är att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden på deras väg mot sysselsättning, förbättrad hälsa och egenmakt.

Tjörn hoppade på S:t Mary-tåget

När Svenska kyrkan på Tjörn kom i kontakt med S:t Mary tog det inte lång tid innan en second hand-butik och café öppnade på huvudgatan i Skärhamn. Ett beprövat koncept för socialt företagande fick bitarna att falla på plats.