Svenska kyrkan i Singapore

Prata med oss

Till innehållet

Svenska kyrkan i Singapore

Verksamheten i Singapore är vilande. Läs mer nedan

Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt. När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse. Tveka inte med att ta kontakt med oss.

Kontakt vid krissituation

Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt. När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse. Tveka inte med att ta kontakt med oss.