Foto: Karolina Isberg

Konfirmation

Vem är jag? Vart är jag på väg? Varför finns jag och hur skall jag leva med andra? Gud? Vad är det som bär? Frågorna är många genom livet. Under konfirmationstiden ges tillfälle att fundera kring livets innehåll och mening. Det är också en tid för gemenskap och en möjlighet att få vänner för livet.

Svenska kyrkan i Singapore har för tillfället ingen utsänd personal i Singapore och församlingsverksamheten är just nu vilande.