Foto: Magnus Borg

Arbete pågår: Området runt Kungastenen i Öjeby kyrkstad

Nyhet Publicerad Ändrad

För närvarande pågår ett upprustningsarbete runt kungastenen i Öjeby kyrkstad. Kungastenen finns belägen mitt i kyrkstaden, framför S:t Mary kyrkstadscafé och skaparverkstad.

Arbetet handlar om att förtydliga området och ge ett mer enhetligt intryck.
Befintlig skiffersten plockas upp från marken och den tidigare fontänen monteras isär.

Den berörda markytan kommer att färdigställas med skiffersten igen.
Kungastenen kommer även att bli belyst, vilket mest troligt kommer att genomföras 2020.