En organist spelar på en orgel i en kyrka, upplyst i blått.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkomusiksymposium 2022

Kyrkans musik klingar starkt. Frågan är för vem. Och hur länge. Den 16–18 september möts kyrkomusiker från hela landet till konserter, seminarier och samtal om de utmanande framtidsfrågorna.

”Med kyrkan som klangbotten” är temat för 2022 års symposium. Mer information kommer måndag 31 januari.

Symposiet genomförs av Svenska kyrkan i samverkan med Sensus studieförbund.

Anmälan öppnar i mars

Arbetet med det kommande kyrkomusiksymposiet fortgår. Med anledning av pandemiläget flyttar vi fram öppnandet av anmälan. Programmet med konserter, workshops och seminarier kommer att publiceras på den här sidan inom kort.

För vem?

Symposiet riktar sig främst till anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda inom Svenska kyrkan tillsammans med aktörer från den det samlade svenska musik- och kulturlivet samt andra intresserade.