Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kyrkomusiksymposium 2022

2022 års kyrkomusiksymposium äger rum 16–18 september. Kyrkomusiksymposiet är en mötesplats för kyrkomusiker och musikintresserade medarbetare i hela landet. Det är dessutom ett unikt forum för samtal kring de stora framtidsfrågorna.

Anmälan öppnar SISTA januari

Arbetet med det kommande kyrkomusiksymposiet går nu in i en mer intensiv fas. Den 31 januari öppnar anmälan. Samtidigt kommer det fullständiga programmet med konserter, workshops och seminarier att publiceras på den här sidan. Varmt välkommen med din anmälan!

För vem?

Symposiet riktar sig främst till anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda inom Svenska kyrkan tillsammans med aktörer från den det samlade svenska musik- och kulturlivet samt andra intresserade.  

temat

Temat för symposiet är ”Med kyrkan som klangbotten” vilket beskriver musiken i kyrkan med sin gränsöverskridande natur som en unik aktör i samhället, där en tusenårig tradition står i kontinuerlig dialog med tidens strömningar. Dess breda anslag skapar en av de viktigaste strukturerna för musikkultur i Sverige, inte minst genom sin geografiska spridning. 

Kyrkans musik står mitt i en konfessionell, konstnärlig, ekumenisk, social och pedagogisk uppgift, där musikens roll har många ansikten. Den har en stark förankring i det samlade kyrkolivet och i den liturgiska kontexten.  Den är dessutom ett kraftfält inom det samlade musiklivet.