Meny

Kyrkomusiksymposium 2018

2018 års kyrkomusiksymposium ägde rum 14–16 september. Kyrkomusiksymposiet är en mötesplats för kyrkomusiker över hela landet och unikt forum för samtal kring de stora framtidsfrågorna.

Är streamad gudstjänst framtiden? Vem bestämmer över kyrkomusiken? Måste vi ha utbildade kyrkomusiker? Är kyrkomusikens funktion som bärare av evangelium osynliggjord? 

Världen förändras och med den kyrkomusiken. Så har det alltid varit. Med rötterna tydligt förankrade i historien har toner, text och uttryck ständigt bytt skepnad. Det nya är hastigheten. Teknik och ekonomi ritar snabbt om kartan, detsamma gör människans relation till kyrkan. Hur många kommer hänga med i psalmsången vid första advent om trettio år? Och hur många kommer vilja göra det? Även kyrkomusikerns roll är under omförhandling. Den som vill hävda sig vid morgondagens anställningsintervjuer måste ha visioner om både producentansvar och mångfaldsperspektiv. Eller måste man det? Redan idag tävlar orgeln mot Spotify. Vilka är utmaningarna i morgon?

Logotyp för Kyrkomusiksymposium 2018

Människan föds och dör till musik. Livet igenom är den vår existentiella ledsagare, ett språk för glädje och sorg. Av kyrkans livstolkande kapital har inget bredare träffyta än musiken – och det är kyrkomusikern som förvaltar det. Det är en uppgift att vara stolt över, men också en uppgift som ibland väcker konkurrens.

Hur stor är egentligen kyrkans betydelse för Sveriges offentliga musikliv? Vilka utmaningar står Svenska kyrkan inför när det gäller att förvalta och vidareutveckla vårt klingande kulturarv?  

Vid höstens kyrkomusiksymposium i Uppsala samlas vi för att lyssna, diskutera och möta traditionella men också nya musikaliska uttrycksformer. Ett symposieprogram som vi hoppas ska engagera, utmana och inspirera.
Varmt välkomna!

Videopodden introducerade seminarieprocessen

Videopodden ”Kyrkomusik – kulturarv i rörelse” introducerade seminarieprocessen Svenska kyrkans plattform för musik för processens medverkande - ett öppet samtal  på Historiska muséet i Stockholm med kulturjournalisten John Sjögren och teologie doktor Arne Wiig. Ta gärna del av samtalet och reflektera vidare.