Performance i Uppsala domkyrka under Kyrkomusiksymposium 2022.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomusiksymposium 2022

Kyrkans musik klingar starkt. Frågan är för vem. Och hur länge. Den 16–18 september möttes kyrkomusiker från hela landet till konserter, seminarier och samtal om de utmanande framtidsfrågorna.

”Med kyrkan som klangbotten” är temat för 2022 års symposium i Uppsala. Och nog märks denna klangbotten. Vi talar om en musiktradition i dialog med tidens tonspråk och en struktur som är helt avgörande för svenskt musikliv. Den älskades begravningspsalm. Barnkören som repeterar. Stjärnsolisten som ges en scen. Kyrkans återklang är existentiell, pedagogisk och konstnärlig. 

Men musiktraditionen är också hotad. I offentligheten riskerar det kyrkliga kulturarvet att långsamt träda in i glömskan. Det finns ett stort behov av nya kyrkomusiker. Hur ska nya generationer fostras musikaliskt? 

I en tid då kyrkans roll förändras krävs fantasi och mod. Definitionen av kyrkomusik behöver vidgas och fler och nya aktörer måste bjudas in. Hur ser tilltalet ut i en modern tid? Är tradition och innovation samtidigt möjligt? Hur blir musiken ett verktyg för mångfald – på riktigt? 

Samhällets motstånd mot kyrkan är inte stort. I stället är det många gånger vår kyrkas egen bekvämlighet som är hindret. Det gäller även musikaliskt. 

Borde Svenska kyrkan starta musikskola? Vad är bildning? Vad vet du om performance som teologi? Anmäl dig till årets kyrkomusiksymposium i Uppsala – Svenska kyrkans största arrangemang med många deltagare och medverkande. I domkyrkan och flera andra kyrkor och lokaler manifesteras under tre dagar musikens roll som en omistlig kontaktyta mellan kyrka, folk och samhälle.

Varmt välkommen!

Symposiet genomfördes av Svenska kyrkan i samverkan med Sensus studieförbund.
Plats: Uppsala.

Anmälan var öppen till och med 27 maj 2022.

Program

Programmet med konserter, workshops och seminarier hittar du här. Mer detaljerad information kommer efterhand.

För vem?

Symposiet riktar sig främst till anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda inom Svenska kyrkan tillsammans med aktörer från den det samlade svenska musik- och kulturlivet samt andra intresserade.