Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kyrkomusiksymposium 2022

2022 års kyrkomusiksymposium äger rum 16–18 september. Kyrkomusiksymposiet är en mötesplats för kyrkomusiker och medarbetare med musikintresse över hela landet och unikt forum för samtal kring de stora framtidsfrågorna.

För vem?

Symposiet riktar sig främst till anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda inom Svenska kyrkan tillsammans med aktörer från den det samlade svenska musik- och kulturlivet samt andra intresserade.  

temat

Temat för symposiet är ”Med kyrkan som klangbotten” vilket beskriver musiken i kyrkan med sin gränsöverskridande natur som en unik aktör i samhället, där en tusenårig tradition står i kontinuerlig dialog med tidens strömningar. Dess breda anslag skapar en av de viktigaste strukturerna för musikkultur i Sverige, inte minst genom sin geografiska spridning. 

Kyrkans musik står mitt i en konfessionell, konstnärlig, ekumenisk, social och pedagogisk uppgift, där musikens roll har många ansikten. Den har en stark förankring i det samlade kyrkolivet och i den liturgiska kontexten.  Den är dessutom ett kraftfält inom det samlade musiklivet. 

Videopodden introducerade seminarieprocessen

Videopodden ”Kyrkomusik – kulturarv i rörelse” introducerade seminarieprocessen Svenska kyrkans plattform för musik för processens medverkande - ett öppet samtal  på Historiska muséet i Stockholm med kulturjournalisten John Sjögren och teologie doktor Arne Wiig. Ta gärna del av samtalet och reflektera vidare.