Om Kyrkomusiksymposium 2022

Svenska kyrkans kyrkomusiksymposium 2022 genomförs i Uppsala 16-18 september.

Som projektägare till kyrkomusiksymposiet står Svenska kyrkan, i nära samverkan med Sensus Studieförbund.

Vi riktar ett stort tack till alla övriga samverkanspartner som bidragit finansiellt och på annat sätt:

Uppsala kommun, kulturförvaltningen
Kungliga Musikaliska Akademien
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala universitet
Kungliga Akademiska Kapellet
Svenska kyrkans utbildningsinstitut
St. Lars Katolska kyrka i Uppsala
Uppsala stift
Stockholms stift
Kyrkosångsförbundet i Stockholms stift
Föreningen Göteborgs Internationella Orgelakademi - FGIOA
Organister i framkant – OiF

Vi som har arbetat med symposiet

Projektgrupp

Marit Torkelson – projektledare, handläggare för kyrkomusik - kyrkokansliet i Uppsala
Lisa Carr – biträdande projektledare, verksamhetsutvecklare – kör, musik, kultur på Sensus riksförbund
Ulrika Rosvall – biträdande projektledare, eventkoordinator - kyrkokansliet i Uppsala
Karin Sundin – hemgruppsledare och verksamhetsutvecklare – kör och kyrkomusik, Sensus Stockholm
Ingrid Lonér – verksamhetsutvecklare – kör och kyrkomusik, Sensus Uppsala
Mattias Jonsson – kommunikatör, Sensus Riksförbund
Marie Wildhammar Okker – kommunikatör, kyrkokansliet i Uppsala

Programgrupp för Kyrkomusiksymposium 2022

Karin Oldgren – organist och kördirigent i S:t Petri kyrka i Malmö
Karin Sax Granlöf – kantor i Ronneby pastorat
Karin Johansson – professor vid Musikhögskolan i Malmö, organist i Kulla pastorat
Lena Sjöstrand – domkyrkokaplan i Lunds domkyrka
Hans Davidsson – professor, vice preses i KMA, organist i Älvsborgs församling, konst. ledare för FGIOA
Elisabeth Sundeman – stiftsmusiker i Härnösands stift
Carolina Söderberg – stiftsmusiker i Luleå stift
Lisa Carr – biträdande projektledare, verksamhetsutvecklare – kör,musik, kultur på Sensus Riksförbund

Styrgrupp

Peter Lindvall - enhetschef pastoral utveckling med ekumenik, kyrkokansliet i Uppsala
Ulrika Jonsson - hemvistledare på Sensus riksförbund
Marit Torkelson - projektledare, handläggare för kyrkomusik, kyrkokansliet i Uppsala
Lisa Carr - bitr. projektledare, verksamhetsutvecklare – kör, musik, kultur på Sensus riksförbund
Ulrika Rosvall - bitr. projektledare, eventkoordinator, kyrkokansliet i Uppsala