Foto: Magnus Aronson /Ikon

Program söndag 18 september

Med reservation för förändringar.

Festhögmässa 

11.00 Uppsala domkyrka

Kyrkomusiksymposium 2022 avslutas med en festhögmässa i Uppsala domkyrka.

Medverkande:
Ärkebiskop Antje Jackelén
Uppsala domkyrkas flickkör 
Uppsala domkyrkas gosskör
Unga organister