Program fredag 16 september

Med reservation för förändringar.

Från 08.00: Registrering i mötesbyrån i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala.

10.00-11.30 Med kyrkan som klangbotten 
09.00-09.50 Öppet hus: Do-orgelbygge på verkstadsgolvet 
13.00-17.00 Performance: Med kyrkomusiken som klangbotten, en värld av tidlösa klanger
13.00-15.15 Sing along och Samtal pågår: Manifestation för barnsången 
13.00-15.00 Konsert: Maratonkonsert för unga organister 
13.30-15.00 Workshop: Genrefördjupning - Folksång 
16.00-18.00 Konsert och Samtal pågår: Go Bach to Sleep 
16.00-17.30 Workshop: Music Mind Games 
16.00-16.45 Seminarium: Organ Music by César Franck (200 år)
17.00-18.30 Seminarium: Organ Music as Sound Meditation
19.00-20.30 Konsert och Samtal pågår: Go Bach to Sleep 2
19.30-20.45 Konsert: Med kyrkomusiken som klangbotten, konsert med visuell gestaltning
21.00-22.00 Orgelkonsert: Nathan Laube
22.30-23.45 Konsert: Ordo Virtutum – ett dygdespel 

Med kyrkan som klangbotten 

10.00-11.30 Missionskyrkan

Öppningsprogram och invigning.  

Öppet hus: Do-orgelbygge på verkstadsgolvet

09.00-09.50 Missionskyrkan, övre plan

Elever från årskurs 3 och Uppsala kulturskola, bygger do-orglar tillsammans med Svenska kyrkans stiftsmusiker. Välkommen in att titta på och inspireras.  
Öppet hus för deltagare i kyrkomusiksymposiet.  
Do-orgel är ett pedagogiskt koncept för barn, läs mer på webbplatsen för Orgelkids

Performance: Med kyrkomusiken som klangbotten, en värld av tidlösa klanger  

13.00-17.00 Uppsala domkyrka

Tänk dig att du kommer i domkyrkan, lägger örat till golv eller väggar och sluter ögonen. Plötsligt upphör tiden, alla sinnen öppnas och du hör sång från fjärran komma allt närmare, allt starkare. Det sjuder av toner och liv, akustiska former, mönster och klangskulpturer som får liv och rörelse. Du öppnar ögonen och ser till din förvåning att väggarnas ytor börjar röra sig, leva, flimra, delvis i rytmisk samklang med musikens böljande, delvis i egna rörelser, som med plötslig kraft frigör gestalter, kroppar som växer fram ur väggarna, in i tiden och kommer dig till mötes.

Under två dygn bjuder musiker, sångare, dansare, videokonstnärer och ljudskapare in till en gränsöverskridande musikalisk och visuell upplevelse i ett av Sveriges mäktigaste och mest fascinerande kyrkorum.

Medverkande:
Anna-Maria Friman, Amanda Flodin och Karl Peter Eriksson (sång)
Ulrika Davidsson (cembalo och klavikord)
Lukas Arvidsson (harmonium)
Torbjörn Näsbom (nyckelharpa)
Greger Siljebo (fiol)
Schola Gothia och Ulrike Heider (sång)
Paul Spjuth (trumpet)
Oscar Salomonsson, Natalie Ogonek och Gabriel Davidsson (dans)
Åsa Unander-Scharin och Carl Unander-Scharin (the Vocal Chorder–sång och dans)
Lene Juhl och Kasper Stousen (ljus och videoprojektion)
Hans Davidsson (orgel)
Paula af Malmborg-Ward (sång och klaver)
– och många fler.
Performance är öppen för deltagande under hela eftermiddagen och du är välkommen att komma och gå när du vill.   

Sing along och Samtal pågår: Manifestation för barnsången 

13.00-15.15 Missionskyrkan

Under två timmar riktas fokus mot sång för barn och musikundervisning i kyrkan.
 
13.00 Ensemble Yria - sjung med och inspireras av Ensemble Yrias pedagogiska metoder och förhållningssätt till sång med barn. Ensemble Yria består av en grupp rytmikpedagoger och lärare som under 15 år har arbetat med sång med barn, musikföreställningar och fortbildning för pedagoger och körledare.
Medverkande: Cia Eurenius och Karin Westberg.

13.45 Samtal pågår om barn och sång, med utgångspunkt i Kungliga musikaliska akademiens (KMA) projekt Sjungande barn.
Medverkande: Lotta Wilund, UNGiKÖR; Cia Eurenius, Ensemble Yria; Agneta Stolpe, logonom, sångerska, utbildare; Susanne Rydén, preses för Kungliga Musikaliska Akademien; Tihti Hahn, moderator. 

14.30 Samtal pågår om musikundervisning i kyrka och skola. Samtidigt som musikundervisning får allt mindre utrymme i skolan tas nya initiativ för musikundervisning i församlingar.
Medverkande: Sverker Zadig, lektor vid Spyken i Lund samt Musikhögskolan i Malmö; Lars Storm, organist i Kungälv-Ytterby församling; Lovisa Kronstrand Alinder, körpedagog i Sveriges Kyrkosångsförbund; Ian Plaude, rektor Stockholms Musikpedagogiska institut; Tithi Hahn, moderator.  

Konsert: Maratonkonsert för unga organister 

13.00-15.00 Helga Trefaldighets kyrka

Kyrkomusikstudenter från musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Piteå konserterar på orgeln i Helga Trefaldighet, en helt ny orgel i barockstil, byggd 1992 av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösand.

Medverkande studenter, ungefärliga tider:
13.00-13.30 Albina Veisland – Musikhögskolan i Malmö
13.30-13.45 Benedetta Porcedda – Högskolan för scen och musik, Göteborg
13.45-14.00 Johannes Johansson - Högskolan för scen och musik, Göteborg
14.00-14.15 Zacharias Ehnvall - Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
14.15-14.30 Vlad-Constantin Vişenescu - Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
14.30-15.00 Joel Eriksson – Musikhögskolan i Piteå

Disposition av orgeln i Helga Trefaldighet (pdf).

Under maratonkonsertens två timmar kan man komma och gå. Gör detta med hänsyn och gärna i pauser mellan stycken eller vid byte av spelande student.

Workshop: Genrefördjupning - Folksång

13.30-15.00 Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI), kapellet

En workshop som vill öka färdigheterna i sångteknik och genrekännedom inom folkmusik. Som körledare möter vi ofta sånger och psalmer som har rötter i den folkliga sångtraditionen. Men hur kan vi få det att låta mer i traditionell folklig stil? 

Medverkande: Susanne Rosenberg, folksångerska och professor i sång på institutionen för folkmusik på Kungliga Musikhögskolan.

Begränsat antal platser. Boka din plats när du anmäler dig till symposiet.

Orgel på stan 

13.00-15.00 Forumtorget 

Lyssna på och sjung psalmer tillsammans med Carl Adam Landström och Nadja Eriksson.

Konsert och Samtal pågår: Go Bach to Sleep 

16.00-18.00 Helga Trefaldighets kyrka

Upplev vilo- och lyssningstillfället Go Bach to Sleep och möt Jon Liinason som tagit fram detta publikutvecklingskoncept med syfte att sänka trösklarna till orgeln och bjuda in människor som annars inte möter orgeln och dess relaterade klaverinstrument. 

Ett vilo- och lyssningstillfälle om tre korta pass i nedsläckt sal med tända ljus. En stund för dig som vill slappna av, vila och kanske till och med somna in i kyrkbänken. 

Du får höra musik av Bach på svagt registrerad orgel och möta ett antal frågeställningar i aktiv lyssning. Efteråt möts vi i ett samtal med Jon Liinason om nya format för publika möten. 

Begränsat antal platser. Boka din plats när du anmäler dig till symposiet.

Läs mer om konceptet och hör vad musiker som genomfört Go Bach to Sleep tänker kring det. 

Workshop: Music Mind Games

16.00-17.30 Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut (SKUI), sal 108

En workshop som introducerar till konceptet Music Mind Games, ett lekfullt och pedagogiskt sätt att lära ut musikteori till både barn och vuxna. Metoden är utarbetad av Michiko Yurko, USA, och förvaltas i Sverige av Magdalena Prahl Broström.
Medverkande: Magdalena Prahl Broström, Music Mind Games Teacher Trainer, pianopedagog och lärare på musikhögskolan i Malmö.

Begränsat antal platser. Boka din plats när du anmäler dig till symposiet.

Läs mer på webbplatsen för Music Mind Games

Seminarium: Organ Music by César Franck (200 år)

16.00-16.45 Missionskyrkan

Paris blev i mitten av 1800-talet Europas kulturella centrum. Här samlades de främsta kompositörerna, musicerade och studerade tillsammans och utvecklade en ny musikstil som kännetecknades av cyklisk, form, kromatisk harmonik och emotionell dramatik. Denna utveckling kom alldeles särskilt till uttryck i César Francks (1822-1890) musik och inte minst i orgelmusiken. Frank var organist i S:t Clotilde i Paris som 1859 fick ett nytt orgelverk av Aristide Cavaillé-Coll. I detta seminarium får vi möta några av Franks orgelverk och får en översikt av hans musikskapande. 

Medverkande: Professor Nathan Laube, Musikhochschule Stuttgart, Tyskland och vid Eastman School of Music, NY, USA. 
Seminariet hålls på engelska.

Seminarium: Organ Music as Sounds Meditatation

17.00-18.30 Missionskyrkan

Ljud har sedan årtusenden förknippas med meditation och helande, t ex i österländsk tradition, i ursprungsbefolkningars kulturer m m. I kyrkomusiken lyftes t ex under 1600-talet musikens förmåga att både med ljud och fysiska vibrationer ge människan inte bara en upplevelse av harmoni utan av helande. Den amerikanska organisten och professorn Kimberly Marshall har under senare år studerat detta perspektiv på vetenskaplig grund och utvecklat koncept för att skapa ljudmeditationer med orgelmusik. Orgeln har oanade möjligheter att skapa en klangbotten för meditation och musikterapeutisk verkan och i detta seminarium får vi bakgrund och ingång till orgelmusik som ljudmeditation.

Medverkande: Professor Kimberly Marshall, Arizona State University, USA
Seminariet hålls på engelska.

Konsert och Samtal pågår: Go Bach to Sleep 2

19.00-20.30 Helga Trefaldighets kyrka

Upplev vilo- och lyssningstillfället Go Bach to Sleep och möt Jon Liinason som tagit fram detta publikutvecklingskoncept med syfte att sänka trösklarna till orgeln och bjuda in människor som annars inte möter orgeln och dess relaterade klaverinstrument. 

Ett vilo- och lyssningstillfälle om tre korta pass i nedsläckt sal med tända ljus. En stund för dig som vill slappna av, vila och kanske till och med somna in i kyrkbänken. 

Du får höra musik av Bach på svagt registrerad orgel och möta ett antal frågeställningar i aktiv lyssning. Efteråt möts vi i ett samtal med Jon Liinason om nya format för publika möten. 

Konsert och samtal är detsamma som det som görs kl. 16.00. Begränsat antal platser. Hämta en biljett i mötesbyrån under symposiet. Först till kvarn gäller.

Konsert: Med kyrkomusiken som klangbotten, konsert med visuell gestaltning 

19.30-20.45 Uppsala domkyrka

Paula af Malmborg Ward: Missa Praesentis Dialectica (uruppförande).

Olika trådar från eftermiddagens performance knyts samman i kvällens konsert och uruppförande av Paula af Malmborg Wards Missa Praesentis Dialectica. Mässan är komponerad till texter ut mässans ordinarium i dialog med nutida poesi kring existentiella frågor (Tranströmer, Key-Åberg, Levertin, Bei Dao, Gu Cheng med flera). Den är en dialog mellan nutid och dåtid och ett tonspråk som utgör en personlig helhet med influenser av gregorianik, folkmusik, världsmusik, opera och nutida konstmusik. Mellan några av mässans satser träder annan musik fram som en kosmisk matris och klangbotten.

I kvällens konsert hör vi även ett urval satser ur Carl Unander-Scharins The Cloud of Unkowing. Konserten framförs i högkoret vars mäktiga valv visuellt gestaltas som klangbotten av Lene Juhl och med tidlöshetens och sfärernas harmoni som relief.

Medverkande:
Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK) under ledning av Stefan Parkman
Sångsolister: Anna-Maria Friman, Amanda Flodin, Carl Unander-Scharin och Karl Peter Eriksson
Kammarorkestern Camerata Upsaliae under ledning av Elin Emtell Rubinsztein
Åsa Unander-Scharin (dans och ”the Vocal Chorder”)
Oscar Salomonsson, Natalie Ogonek och Gabriel Davidsson (dans)
Lene Juhl (video/ljus)
Markus Wargh (orgel)
Ulrika Davidsson och Paula af Malmborg-Ward (regi)
Hans Davidsson (orgel och konstnärlig ledning).

Begränsat antal platser. Hämta en biljett i mötesbyrån under symposiet. Först till kvarn gäller. 

Konsert: Nathan Laube

21.00-22.00 Uppsala domkyrka 

Hör den monumentala orgeln i Uppsala domkyrka, byggd av Per Larsson Åkerman (1871) samt nyligen restaurerad av Åkerman & Lund, spelas av en av vår tids främsta orgelvirtuoser, den amerikanske organisten Nathan Laube. Svensk orgelromantik och symfonisk orgelmusik av bland annat César Franck (200 år).

Medverkande: Professor Nathan Laube, Musikhochschule Stuttgart, Tyskland och vid Eastman School of Music, NY, USA

Konsert: Ordo Virtutum – Ett dygdespel

22.30-23.45 Uppsala domkyrka

Den tidigaste operan som någonsin skrivits är över 800 år gammal - och kompositören var en kvinna. Ordo virtutum är ett allegoriskt moraldrama för sångröster om kampen mellan de mänskliga dygderna och djävulens frestelser.  

Att nunnan Hildegard just skrev för vår tid bevittnar hennes profetiska ord: 
Jag skriver detta, inte för vår tid, utan för tiden då luften inte går att andas och vattnet inte går att dricka. Då behöver ni mina råd. 

Medverkande:  
Anna Maria Friman, sopran 
Helena Ek, sopran  
Amanda Flodin, alt 
Karl Peter Eriksson, berättare 
Gabriel Davidsson, djävulen och dans 
Mikael Carlsson och Erik Gustafsson, profeterna 
Schola Gothia: Helene Stensgård Larsson, Ulrike Heider, Yvonne Carlsson, Sabina Nilsson 

Begränsat antal platser. Hämta en biljett i mötesbyrån under symposiet. Först till kvarn gäller. 
Läs mer om kören Schola Gothia på deras webbplats