Kunskapsutveckling diakoni

Samarbete och påverkan för kunskap kring församlingsdiakoni.

Vi söker samverkan och dialog med lärosäten, kyrkliga aktörer och andra som känner engagemang för diakonins kunskapsbehov. 

Både diakonala praktiker och forskare känner en oro för att det saknas forskning på viktiga områden som rör diakoni som församlingsuppgift. Det saknas också kanaler och strukturer för att ta tillvara och sprida ny kunskap. 

Därför har Strängnäs, Linköpings och Västerås stift startat ett gemensamt treårigt projekt för att stärka kunskapsförsörjning för diakoni som församlingsuppgift.  

Ett syfte är att utgöra en samarbetsyta och påverkanskraft i förhållande till andra projekt och initiativ som rör kunskap för diakoni.   

Resursbank

Diakonins kunskapsfält är brett, och det är inte lätt att hänga med på alla nya böcker, rapporter och artiklar som kan vara relevanta. Här finns lite av det som kan vara intressant. Tipsa oss gärna om du läst något bra, som borde spridas till flera.

Aktiviteter

Här kan du läsa om kommande och genomförda arrangemang där projektet för kunskapsutveckling diakoni medverkar.

Vill du skriva?

Här finns tips till dig som är sugen på att skriva eller forska i något diakoninära ämne.