Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas till diakoner i Västerås stift, Strängnäs stift, Linköpings stift och diakonistrateger på Kyrkokansliet och andra parter som projektet samrått med. 

Nyhetsbrev 2024


Juni

April


Februari

Januari

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet kontakta Susanna Löfgren susanna.lofgren@svenskakyrkan.se