Vi söker gravrättsinnehavare

Kontrollera här om din grav finns med på listan. Kontakta Kyrkogårdsenheten i så fall.

Listan uppdaterades 8 januari 2020

Om ingen anmält sig inom två år från det att vi började söka kommer gravarna att återgå till Kumla pastorat. Om du vill ha graven kvar kontakta oss på Kyrkogårdsenheten. Kontrollera här om din grav finns med.

Datumet inom parentes är datumet då graven fick en skylt om att gravrättsinnehavren ska ta kontakt med Kyrkogårdsenheten.

Gravplatsnummer på Ekeby kyrkogård

EB 0024-25 (2018-06-21)
EB 0122-123 (2018-04-17)

Gravplatsnummer på Hardemo kyrkogård

H06 0007-9 (2020-01-08)
H10 0069-70 (2018-04-24)

Gravplatsnummer på Kumla kyrkogård

KA 02 0747 (2018-04-17)
KASK-P 01 0011 (2018-04-17)
KE 07 0200-201 (2018-04-17)
KE 10 0287-288 (2018-07-06)
KHU 04 0522 (2018-10-24)
KL 04 0082-83 (2019-04-08)
KL 04 0099-100 (2018-04-17)
KNY 28 4673 (2019-04-08)
KNY 28 4745 (2018-12-14)
KNY 31 5434-5435 (2019-07-31)
KP 06 0112-115 (2018-04-17)
KP 07 0131-132 (2018-08-31)
KSV 01 0031-32 (2018-12-14)
KVNO 09 1341-1342 (2018-04-17)
KVNV 04 0597-598 (2018-07-06)
KVSV 07 0177-178 (2018-06-01)
KVY 02 1529-1531 (2018-09-06)
KVY 02 1554-1555 (2018-10-15)

Kontakt kyrkogårdsenheten

Kyrkogårdsenheten i Kumla
Änggatan 37, 692 37 Kumla

Kyrkogårdsexpedition är öppen
Mån-fre 8-12. Tfn nummer: 019-58 93 53
E-post: kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

 

Kyrkogårds och fastighetschef
Fredrik Fogberger tfn 070-341 83 94
fredrik.fogberger@svenskakyrkan.se

Driftledare yttre
Stefan Berglund tfn 070-589 52 09
stefan.berglund@svenskakyrkan.se

Driftledare inre
Gertie Sandin tfn 070-348 34 92
gertie.sandin@svenskakyrkan.se