Prata med oss

Meny
Till innehållet

Våra arbetsområden

Var med och ge stöd på plats när katastrofen inträffar. Stöd människors kamp för ett bättre liv och påverka beslutsfattare i Sverige och världen. Som kyrka har vi ett unikt globalt nätverk. Visst är världen orättvis, men du kan göra skillnad!


Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan också internationellt där vi verkar under namnet Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi arbetar genom kyrkor i hela världen

Tack vare kyrkornas världsvida nätverk finns vi redan på plats om katastrofen kommer. Vi har lokalkännedomen och mängder av lokala medarbetare. Kyrkor och kyrkliga organisationer runtom i världen är viktiga aktörer för katastrofhjälp, utvecklingsstöd och påverkansarbete.

Läs mer om kyrkornas gemensamma katastrofarbete i ACT-alliansen och om den världsvida kyrkan.

Bild: Magnus Aronson /Ikon

Vi arbetar för varje människas rätt till sin egen kropp

Vi arbetar mot könsstympning och för att varje människa ska få gifta sig med vem hen vill. Vi arbetar också för sexualundervisning, preventivmedel och rätten till säker och laglig abort.

Ibland är religiösa ledare och kyrkor en del av problemet – exempelvis de som ser på kropp, sex och familjebildning på ett kränkande sätt. Då vill vi förändra tillsammans med andra, genom en modig och ärlig dialog.

Läs mer om vårt arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Vi arbetar för jämställdhet

När ett samhälle inte är jämställt bidrar det till fattigdom, hunger, dålig hälsa och låg utbildningsnivå. Vi tycker att varje människa ska ha samma möjligheter att göra sin röst hörd, oavsett kön eller könsidentitet. Varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rätt. 

Läs mer om vårt arbete för genusrättvisa och jämställdhet

Vi arbetar för försoning

Vi försöker påverka beslutsfattare i Sverige och internationellt att arbeta mot kärnvapen. Vi arbetar mot sexuellt våld i krig och för att fler kvinnor ska få vara med och arbeta för fred.

Försoning mellan människor, att vi kan lägga konflikter bakom oss, är en hörnsten för att skapa en varaktig fred. Därför arbetar vi och den världsvida kyrkan mycket med försoning. Vi tänker särskilt på dem som lidit mest.

Religiösa ledare har en viktig roll att spela. Om de arbetar för att människor med olika tro ska kunna leva tillsammans blir det lättare fred.

Kvinna i Etiopien skördar sin åker
Bild: Magnus Aronson/Ikon

Läs mer om vårt arbete för fred och försoning

Vi arbetar för småföretagande

Trots att fattigdomen minskar snabbt i världen är det många människor som inte får det bättre. Det är en mänsklig rättighet att ha tillräckligt med rent vatten, mat och god hälsovård. Många har inte det.

Vi ger stöd så människor kan försörja sig och skapa småföretag. Vi arbetar också för att företag och stater ska respektera mänskliga rättigheter och ta ansvar för människor och miljö.  

Torka och tyfoner som beror på klimatförändringarna gör situationen värre. Vi arbetar för att fler ska ta ansvar för klimatet.

Läs mer om vårt arbete för en hållbar försörjning

Vi hjälper människor att bestämma själva

Vi hjälper människor att själva kunna bestämma mer över sina egna liv. Vi ger stöd till jordbruksutveckling och så att människor kan organisera sig. Det hjälper dem att förbättra sitt jordbruk och ökar demokratin i samhället.

Vi arbetar för religionsfrihet

Bild: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkan hör ihop med kyrkor över hela världen. Tillsammans utforskar vi den kristna tron, vi ber och firar gudstjänster. Vi ser tron som en positiv kraft och tycker att kyrkor och religiösa ledare har en viktig roll i att göra samhället bättre. De kan arbeta för fred och för alla människors lika värde. På landsbygden och i krig är kyrkan ibland den enda institution i samhället som människor litar på.

Ibland arbetar vi tillsammans med andra religioner i det internationella arbetet. Vi tror på att möten och samtal över religionsgränser ökar chansen för att människor ska leva i fred. Svenska kyrkans mål är sekulära stater och religionsfrihet.

Vi arbetar för demokrati

I Sverige tycker vi det är självklart att vi ska kunna organisera oss och kritisera sådant vi inte gillar i vårt samhälle.  Men i många länder hotas och förtrycks människor om de engagerar sig. Svenska kyrkan arbetar för att människor och kyrkor och andra organisationer ska kunna verka fritt och ha möjlighet att delta i beslut som påverkar människors liv.

Blogginlägg: Kamp för sin rätt till utbildning

I Sydsudan finns flera hinder för att flickor ska gå i skolan. Många blir bortgifta tidigt. Det är också vanligt att de stannar hemma när de har mens på grund av brist på hygienartiklar. Genom Svenska kyrkans internationella arbete har flickor i Sydsudan fått prova på menskoppar.

Läs blogginlägget om kvinnors kamp till sin utbildning i Sydsudan

Bild: Anna-Maria Sandström/IKON

Fem viktiga arbetsområden. Vilket brinner du för? Klicka på rubriken och stöd arbetet inom området:

 1. Tro och lärande
  Det handlar om religionens roll i utvecklingen, om stöd till kyrkor, om samtal mellan människor av olika religion och om religionsfrihet.
 2. Fred och försoning
  Det handlar om att arbeta mot sexuellt våld i konflikter, mot kärnvapen och för kyrkornas roll för att människor ska försonas.
 3. Hållbar försörjning
  Det handlar om människors rätt till grundläggande trygghet och att få makt över sin situation. Hit hör arbete med klimat, jordbruk och sociala trygghetssystem.
 4. Genusrättvisa och jämställdhet
  Det handlar om att arbeta mot könsstympning och tvångsäktenskap och att alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet ska ha samma rättigheter. 
 5. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR
  Det handlar om mödravård och varje människas rätt till sin egen kropp, om rätt till sexualundervisning, preventivmedel och säker och laglig abort. 
 6. Demokratiskt utrymme
  Det handlar om att alla ska ha möjlighet att organisera sig och göra sin röst hörd.