Prata med oss

hållbar försörjning

Så arbetar vi med sociala trygghetssystem

Sociala trygghetssystem har visat sig vara ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av de trygghetssystem som finns och arbetar för att allt fler i världen ska få sådan trygghet.


Många låg- och medelinkomstländer är i färd med att bygga upp sociala trygghetssystem. Men fortfarande saknar 73 procent av världens befolkning tillgång till omfattande sociala trygghetssystem, som exempelvis barnbidrag och folkpensioner.

75 länder saknar familje- och barnbidrag 

I sjuttiofem av världens länder finns inga familje- eller barnbidrag. Och fortfarande dör tusentals barn under fem års ålder varje dag för att de inte får tillräckligt med näringsrik mat, rent vatten eller sjukvård. 

regelbundna bidrag ger resultat

Eftersom många av de bidrags- och pensionssystem som utvecklats under senare år har utvärderats noga vet man ganska väl vad människor gör när de får regelbundna bidrag: 

  • Fler barn går i skolan när de inte behöver hjälpa till med familjens försörjning och när föräldrarna har råd med kläder och skolavgifter.
  • Människor blir friskare, både fysiskt och psykiskt, undernäringen minskar, särskilt hos barnen.
  • Människor kan och vågar investera för framtiden genom att satsa på nya jordbruksmetoder, söka arbete på annan ort och starta företag.
  • Stöden gör inte bara att människors liv förbättras, utan också att ekonomin utvecklas i lokalsamhället och för landet som helhet. 

Social trygghetssystem bidrar tydligt till flera av de Globala målen för hållbar utveckling och har fått mycket uppmärksamhet i biståndsdebatten de senaste åren.

sociala trygghetssystem minskade fattigdomen i sverige

I Sverige har det emellertid varit ganska tyst, trots att Sverige har lång erfarenhet av att bygga upp trygghetssystem och borde ha mycket att bidra med. Hos oss var det bland annat folkpensioner, beredskapsarbeten och barnbidrag som gjorde att fattigdomen minskade dramatiskt under 1900-talet.

Se gärna Försäkringskassans film om det svenska barnbidraget och vad det har betytt på Youtube (4 min 55 sek) >>

Svenska kyrkan lyfter frågan om barnbidrag därför att vi tror att vi i Sverige med våra erfarenheter kan bidra med kunskap.  

Sociala trygghetssystem är en mänsklig rättighet 

Sociala trygghetssystem ska inte förväxlas med välgörenhet där mottagaren inte har några rättigheter utan är helt beroende av givarens välvilja.

Stöden ska följa regler som tydligt anger mottagarnas rättigheter och myndigheternas skyldigheter.  Då blir stöden förutsägbara och människor får möjlighet att planera långsiktigt. De får ökad möjlighet att styra sina liv. 

Det är staters ansvar att bygga upp och finansiera sociala trygghetssystem.

Vi hjälper människor att ta del av sociala trygghetssystem 

Men Svenska kyrkans samarbetspartner bidrar till utvecklingen genom att hjälpa människor att utnyttja de system som finns, medverka i genomförandet av dem och bilda opinion för att införa nya trygghetssystem.

Svenska kyrkans samarbetsparter i Indien och Egypten arbetar till exempel med att hjälpa människor att ta del av trygghetssystemen. De hjälper daliter (som  tidigare kallades "kastlösa") att ta del av rätten till beredskapsarbete. De hjälper kvinnor att få de identitetshandlingar som krävs för att ta del av statliga stöd. Mentormödrar hjälper nyblivna mammor att bli registrerade för Sydafrikas barnbidrag.

Globalt möte om social trygghet och diakoni

Svenska kyrkans internationella arbete samlade i januari 2017 deltagare från tjugo olika länder. De diskuterade kyrkors och trosbaserade aktörers särskilda roll och röst i frågor om social trygghet – och hur de kan få stater att ta sitt ansvar för en allmän välfärd.

Temat för dagarna var: Social Protection in a Time of Rising Inequality – The role of Diakonia.

Här kan du läsa det teologiska uttalandet från mötet: Diakonia in the Time of Inequality – Sigtuna Statement on Theology, Tax and Social Protection. (pdf, 12 sidor)

Se en film om social trygghet och välfärd I utvecklingsländerna: Social Protection – Churches called to action for Just Society (5:17min).

Folkpensionen 100 år

Svenska kyrkan är med och kämpar för att fler människor i världen ska få del av sociala trygghetssystem. Den 1-2 oktober 2013 var vi med och arrangerade konferensen Folkpensionen 100 år. För dokumentation om konferensen kontakta Givarservice.

Läs blogginlägg om sociala trygghetssystem och trygg ekonomi på bloggen Svenska kyrkans internationella arbete

Blogginlägg om social och ekonomisk trygghet på bloggen Opinion

exempel på trygghetssystem för människor i utsatta situationer

I flera latinamerikanska länder får fattiga familjer familjebidrag om de  låter barnen gå i skolan och tar med dem till hälsokliniken. Det mest omtalade är Brasiliens Bolsa de Familia som berör nästan 14 miljoner hushåll. Nio afrikanska länder har infört pensionssystem som påminner om de folkpensioner som infördes i Sverige för snart hundra år sedan.  I Indien har landsbygdens fattiga rätt till hundra dagars beredskapsarbete per år, vilket årligen berör 44 miljoner hushåll. I Etiopien berörs cirka 7.5 miljoner personer av ett kombinerat bidrags- och beredskapsarbetsprogram. I Kenyas mest eftersatta provinser får till 1,3 miljoner barn gratis skollunch.