Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Det här gör vi

Tillsammans med våra partners arbetar vi för att göra världen lite bättre. Genom vårt globala nätverk har vi unika möjligheter att hjälpa till där det behövs. Tillsammans kan vi förändra!

Tillsammans kan vi förändra

Svenska kyrkans internationella arbete finns där vi behövs. Där stormen slår till. Där torkan ödelägger. Där hjälp behövs.

Varje liv unikt

Ett gatubarn i Filippinerna behöver komma till ett korttidsboende (bilden ovan). En romsk familj i Rumänien behöver stöd i sitt arbete för ett bättre liv. En bonde i Colombia kämpar för sin mark och sina rättigheter. En familj i Etiopien behöver utbildning i jordruk som klarar torkan. I sådana sammanhang finns Svenska kyrkans internationella arbete med.

Människor som lever i utsatthet kan själva förändra sina liv, bara de ges en möjlighet. En människa är en rättighetsbärare, inte ett objekt för någon annans godhet. Varje liv är okränkbart och har ett unikt värde.

Hjälp till att göra världen mer rättvis!

Tillsammans med våra partners i andra länder – både kyrkor och organisationer – motarbetar vi fattigdom och orättvisor över hela världen. Tillsammans med dig kan vi påverka hur våra medmänniskor har det. Tillsammans kan vi göra världen mer rättvis!