Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Svenska kyrkans internationella arbete långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.