Meny

Svenska kyrkan i Kina, Hong Kong & Taiwan

Svenska kyrkan finns till för dig som är bosatt i Kina, Hongkong & Taiwan, eller bara är på genomresa. Vi firar regelbundet gudstjänster i Shanghai, Peking och Hongkong, har konfirmandundervisning, dop, vigsel (Hongkong), minnesstund/begravning och enskilda samtal.
Svenska kyrkan har inga egna lokaler utan samverkar med lokala församlingar och svenska ambassaden.
Präst och assistent är bosatta i Hongkong, men prästen reser varje månad till Peking och Shanghai, och en gång per termin till Taipei.

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Vill du ha mer information om det som händer i Svenska kyrka i Kina/Hongkong? VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG TILL VÅRT E-POST UTSKICK. Kryssa i den stad som du önskar få information om: