Hongkong sunset
Foto: Anders Johansson

Svenska kyrkan i Kina, Hong Kong & Taiwan

Svenska kyrkan finns till för dig som är bosatt i Kina, Hongkong & Taiwan, eller bara är på genomresa.

Vi firar regelbundet gudstjänster i Shanghai, Peking och Hongkong, erbjuder dop, konfirmationsundervisning, kyrklig välsignelse över borgligt ingånget äktenskap, minnesstund/begravning samt enskilda samtal.

Svenska kyrkan har inga egna lokaler utan samverkar med lokala församlingar och svenska ambassaden.

Prästen är bosatta i Hongkong och reser varje månad till Peking och Shanghai, och en gång per termin till Taipei.

Du är varmt välkommen att ta kontakt!

Jan Olov Fors

Från och med september är jag präst och Svenska kyrkans representant i Hongkong, Kina och Taiwan efter Gustav och Eva Jacobsson. På grund av pandemin är det dock ännu oklart när jag kan vara på plats i Hongkong.

God Jul och Gott Nytt År!

Jan Olov Fors

 

 

Vill du ha mer information om det som händer i Svenska kyrka i Kina/Hongkong? VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG TILL VÅRT E-POST UTSKICK. Kryssa i den stad som du önskar få information om: