Not med ros
Foto: Cecilia Ramäng/IKON

Bröllop

Om du vill gifta dig i Svenska Kyrkan i Kina / Hongkong

Bröllop i Hongkong

Önskar man gifta sig i Hongkong kan Svenska kyrkan erbjuda två olika alternativ:
1) VIGSEL - paret ansöker om giftermål inför de hongkongska myndigheterna och vigs därefter i Hongkong av svensk präst. Äktenskapet bir registrerat i Hongkong, och med vigselintyget härifrån får man det även registrerat i Sverige.  OBS från och med 27/2 2018 kan vigsel inte genomföras i Hong Kong, se mer under fliken Information till er som vill vigas i Hongkong.  
2) KYRKLIG VÄLSIGNELSE AV BORGERLIGT INGÅNGET ÄKTENSKAP - paret registrerar sitt äktenskap i Sverige genom så kallad borgerlig vigsel och får sedan en Kyrklig välsignelse i Hongkong eller Kina av svensk präst.

När det gäller VIGSEL så kan den endast äga rum i St Peter's Church i Mariners' Club, Tsim Sha Tsui. Detta p g a myndighetsbestämmelserna här i Hongkong.

När det gäller, KYRKLIG VÄLSIGNELSE ÖVER BORGERLIGT INGÅNGET ÄKTENSKAP, sker själva registreringen (den borgerliga vigseln) av svensk myndighet i Sverige (alternativt på svensk ambassad). Det enda dokument paret behöver med sig till Svenska kyrkan i Kina/Hongkong är en kopia på vigselbeviset. Den kyrkliga välsignelsen kan sedan äga rum på valfri plats i Hongkong eller Kina.
Ceremonierna VIGSEL och KYRKLIG VÄLSIGNELSE är mycket lika varandra till sin utformning. I båda alternativen planerar paret sin gudstjänst tillsammans med prästen. Paret har möjlighet att välja bibeltexter, böner, psalmer, dikter och musik.

Bröllop i Kina

Svensk präst kan inte utöva sin svenska vigselrätt i Kina. Däremot kan svensk präst förrätta Kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap. Se information ovan.

Kostnad:

Svenska kyrkan i Kina / Hongkong tar en avgift på 3,000 HKD för vigselgudstjänst / kyrklig välsignelse. Pengarna går oavkortat till driften av Svenska kyrkans verksamhet i Hongkong och Kina. De brudpar som önskar kyrklig välsignelse i Kina får dessutom bekosta prästens res- och logikostnader.