Foto: Marie Eddebo Persson

Information till er som vill vigas i Hongkong

Så här gör du om du vill vigas i Hongkong...

Anmälan till vigsel för den som ej är bosatt i Hong Kong. 

OBS från och med 27/2 2018 kan vigslar ej genomföras enligt nedanstående beskrivning på grund av att kyrkan i Mariners Club i TST rivs. Vi återkommer med ny information så snart vi kan men tillvidare kommer bara välsignelse över ingånget äktenskap att kunna utföras i Hong Kong. 

Svenska kyrkan har, tillsammans med Danska Sjömanskyrkan, rätt att viga par enligt Hongkongs lagar. Paret måste i god tid, per brev, ge ett så kallat "Notice of Marriage" till myndigheten här: The Registrar of Marriage, Hong Kong. De utför sedan 'hindersprövningen' genom att anslå parets anmälan om bröllop på sin myndighet.

 
Så här ska Ni gå tillväga:
1. Ta kontakt med Svenska kyrkans präst i Hongkong för att i god tid bestämma dag för vigsel. 
2. Planera er resa så att ni har två till tre hela veckodagar innan själva vigseln för att kunna besöka vigselmyndigheten, underteckna diverse dokument, etc. (Obs! Var uppmärksam på Hongkongs officiella helgdagar!)
3. Nästa steg är att ansöka om vigsel hos Hongkongs vigselmyndighet, som heter The Registrar of Marriages. Deras webbadress är: www.gov.hk.  Du kan också gå via länken här. Där hittar du all information som du behöver när det gäller det som krävs av Hongkongs myndigheter.
 

4. OBS! Du som varit gift tidigare behöver ordna med särskilda intyg. Information om detta hittar du här.

I sambands med ansökan skall ni skriva ett enkelt brev där ni berättar att ni ska vigas på Danish Seamen's Church at Mariners' Club samt datum för vigseln. Det är viktigt att det står "Danish Seamen's Church" eftersom det är det formella namnet på kyrkan som förvaltar vigselrätten.

När er ansökan är beviljad kommer The Registrar att utfärda det viktiga dokumentet "The certificate of the Registrar", som ni skall ha med er till själva vigseln. Detta hämtar ni personligen hos myndigheten här i Hongkong en eller ett par dar innan själva vigseln.

Till själva vigseln i 
St Peter's Church
på Mariners’ Club
11 Middle Road
TST, Kowloon
behöver ni ha med er följande:
1. The Certificate of the Registrar (som ni hämtat ut från Hongkongs vigselmyndighet).
2. Vigselblankett från er hemförsamling för prästen att underteckna (för att ni efteråt ska registrera er vigsel i er hemförsamling.)
3. Har Ni egna bröllopsvittnen med Er? (Det behöver finnas två vittnen med på vigseln, vi kan ordna vittnen om ni inte har det.)
 
Ytterligare information:
Danska sjömanskyrkans registrering i Hongkong: Lutheran denomination, No. 182 in Gazette no 21/1982 .
Svenska kyrkans präst i Hongkong:
Ny präst fr o m september 2017 - aktuella uppgifter kommer så snart ny personal är på plats i Hong Kong
 
Postadress:

Church of Sweden in Hong Kong
c/o Mariners´ Club
11 Middle Road, Kowloon
Hong Kong, SAR
 
Lycka till med Era förberedelser och varmt välkomna till Hongkong!