En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel och några trädkronor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Grafisk profil för Svenska kyrkan

Vår grafiska profil hjälper oss att vara konsekventa i vårt visuella arbete. Här får du veta allt du behöver om hur vår grafiska profil ser ut och ska användas.

Ladda ner Svenska kyrkans grafiska profil

Manual för Svenska kyrkans grafiska profil (pdf)
Svenska kyrkans logotyp på Kyrkans hus i Uppsala.

Logotyp

En logotyp är en symbol för en organisation eller ett företag, en bild som alla kan känna igen och minnas. Logotypen ska vara representerad i allt vi producerar, oavsett medium.

Profilprodukter

En väl genomtänkt profilartikel kan komplettera kommunikationen till målgruppen och lyfta fram varumärket.

Närbild på en palett med vattenfärger.

Färger

Genom en konsekvent användning av vår färgskala skapas en sammanhållen upplevelse av våra trycksaker, även om de avhandlar olika ämnen eller har olika format.

Ett anteckningsblock och en penna på ett bord.

Typografi

Typografi är ett samlingsnamn för arbetet med att formge texter. En enhetlig och god typografi är ovärderlig i all kommunikation. Svenska kyrkans typografi behöver vara tydlig, sympatisk och stämma väl överens med den visuella identiteten i övrigt.

Två ringar och ett rött hjärta.

Illustration

Det finns många olika illustrationer i vår bildbank Ikon. Använd främst de som är ritade av Susanne Engman.

Ett ljusblått blad.

Grafik

Om du behöver kategorisera, markera och förstärka budskap kan du använda våra ikoner. Ikonerna ska främst användas i mindre storlekar. De är ett komplement och ska inte ersätta illustration och bild på större ytor.

En vit dopklänning med rosa rosett hänger på en metallgrind i kyrkan.

Större temporära satsningar och kampanjer

Större satsningar som är begränsade i tid kan förses med ett signalelement. Här kan du läsa mer om det.

En präst håller en gudstjänst som spelas in.

Film

Att kommunicera via film blir allt vanligare. Med hjälp av mobiltelefon är det dessutom ganska enkelt att producera. Nedan finns ett antal tips för dig som vill kommunicera med hjälp av film.

Pappersval

Papperskvaliteten kan precis som tonläget påverka mottagandet av ett budskap. Beröringen av materialet och hur bilder återges bidrar till helhetsupplevelsen av en trycksak. Välj gärna ett papper med hög vithet och en naturlig, obestruken känsla.

Format

Tänk alltid igenom var och hur trycksaken ska användas. Ska den delas ut och vara enkel att stoppa i fickan eller användas på en anslagstavla med mycket annan information? Här följer rekommendationer för de olika formaten.

En liten bebis blir döpt. En kvinnlig präst håller sin hand på hans huvud.

Bilder

När du väljer bilder för att kommunicera Svenska kyrkans budskap, bör du tänka på vad bilden ska tydliggöra samtidigt som du tar hänsyn till manualens bildspråk.

Bildpolicy - sammanfattning

Här hittar du en sammanfattning av vår bildpolicy.

Närbild på notiserna på någons Facebook-sida på datorn.

Sociala medier

I sociala medier är höjd-breddförhållanden bestämda på förhand. Rekommendationen är därför att hålla sig till kanalens egna riktlinjer. Det du kan utforma själv är bildinnehåll. Följande råd kan appliceras på kanaler som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat med flera.

Ett häfte med information om jourhavande präster.

Design

När du planerar en trycksak, tänk över sidans utformning systematiskt. Om du tänker dig sidan uppdelad i spalter blir det enklare att placera text och bild och slutresultatet blir enhetligt och professionellt.

En person i vit skjorta sitter på tåget och arbetar på sin dator.

Webbsidor

Svenska kyrkans webbplats, svenskakyrkan.se, är vår huvudsakliga digitala kommunikationskanal mot våra målgrupper. Fokus ligger på tillgänglighet för användarna, oavsett förutsättningar och tekniska hjälpmedel.

Checklista

Listan på den här sidan gör det möjligt för dig att göra en snabb, sista check så att det du producerar överensstämmer med riktlinjerna för Svenska kyrkans grafiska profil.

Act Svenska kyrkan

Här hittar du de mest grundläggande riktlinjerna för Act Svenska kyrkans grafiska profil.

Några personer sitter vid ett bord och läser och antecknar.

Ordlista

Här har vi samlat ord som är vanliga i en grafisk profil och i kommunikationssammanhang.

Några koppar med Svenska kyrkans emblem står uppstaplade bredvid en pumptermos. På en skylt står det Påtår 5 kronor.

Om den grafiska profilen

Genom att vara konsekventa i vårt visuella arbete i alla kanaler, skapas bättre förutsättningar för att människor ska känna igen Svenska kyrkan. Det hjälper oss att uppfylla målet med vårt kommunikationsarbete: att visa på samhällsnyttan och hur kyrkan är relevant i människors liv.