Foto: Magnus Aronson /Ikon

Act Svenska kyrkan

Här hittar du de mest grundläggande riktlinjerna för Act Svenska kyrkans grafiska profil.

För att tydligt visa upp Act Svenska kyrkan utåt och för att säkerställa trovärdighet är det viktigt att vi uttrycker oss på ett konsekvent sätt när vi kommunicerar Act Svenska kyrkan och dess arbete. Därför är det viktigt att den grafiska profilen efterföljs i material som produceras. De grundläggande riktlinjerna är ett hjälpmedel.

Logotypen bör placeras på en vit eller mycket ljus bak­grund som säkerställer bra läsbarhet. På en bild eller en färgad bakgrund ska den skyddas av en platta motsvarande en kvadrat. Proportionerna skapas av bredden på bokstaven ’t’ i Act som bilden visar.

Grundlogotypen är röd med svart ordbild och tvåfärgad sköld och ska användas så långt det är möjligt. Tänk på att Pantone-logotypen aldrig ska översättas till fyrfärgstryck, använd logotypen för ”CMYK” för dessa tillfällen.

Minsta tillåtna storlek

Logotypen fungerar bra även i små storlekar. För att säkerställa läsbarheten är dock minsta tillåtna storlek 15 mm bredd.

 

Vänster nedan: logotypen består av namnet ’act’, det deskriptiva tillägget ’Svenska kyrkan’ samt skölden. Förhållandet mellan delarna är fast och får inte förändras inbördes.
Höger nedan: på rörig färgad bakgrund/bild ska en vit kvadrat skydda logotypen för att säkerställa bästa läsbarhet.

Logotypen finns i flera varianter för att möjliggöra dess användning i olika sammanhang och vid olika trycktekniker. För varianterna gäller samma regler som för grundlogotypen. Använd den röda grundlogotypen så långt det är möjligt.

Logotyp - Andra språk

I vissa situationer finns det behov av att använda sig av logotypen på andra språk, därför finns logotypen på engelska, spanska och finska.

 

Överst till vänster: grundlogotyp. Används så långt det är möjligt.
Överst till höger: svart logotyp. Undantag, varianten ska endast användas vid tillfällen där trycktekniken inte medger en logotyp i färg.
Längst ner: vit logotyp. En vit logotyp kan användas när närvaron ska vara konstant utan att ta fokus från annan information, t ex i film. Här är det möjligt att tona ner logotypen till ca 60% som en ”vattenstämpel”.

Olika varianter av Act Svenska kyrkans logotyp på olika bakgrunder.

Vi skriver hela ’Act Svenska kyrkan’ i löpande text. Vi gör det främst av två skäl:

1. För att att syfta på verbet; agera, Act. Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans del som tillsammans i tro och med kunskap agerar internationellt för varje människas rätt till ett värdigt liv.

2. För att särskilja oss från förkortningen ACT – Action By Churches Together (ACT Alliance).

I de fall den grafiska formgivningen bygger på text i versaler så följer vi textens form och design. Exempel: GRAFISK MANUAL FÖR ACT SVENSKA KYRKAN i övrigt skrivs alltid Act med versalt ”A” och gemener på ”ct”.

För enhetlighet ska logotypen i första hand placeras i anslutning till något av ytans övre hörn.

Grundregeln är att logotypen alltid placeras på en vit platta enligt angivande storleksförhållanden.

När logotypen inte störs av andra designelement kan den placeras centrerat på ytan, t ex som avslutning i en film.

Avatar

Logotypen ska placeras inom den angivna ytan, som är rund eller kvadratisk. Hela logotypen ska användas, det är inte tillåtet att beskära text eller symbol på något sätt.

Tre bilder med Act Svenska kyrkans logga placerad på en grå bakgrund, en vit bakgrund och en blå himmel.

Färg förstärker upplevelsen av ett varumärke, och konsekvent använt kan det bli en stark identitets-signal. Act Svenska kyrkans primära färgpalett består av rött, gult, blått och vitt. Det är en helt unik palett som hjälper oss att skapa igenkänning i bruset.

Den röda färgen har historiskt varit en del av såväl vår identitet som för ACT-alliansen. Rött är en av de färger som ögat lättast registrerar, den skapar känslan av att något är brådskande och förknippas ofta med biståndsbranschen. Gult är optimistiskt och uttrycker glädje, lycka och värme. Den används ofta för att fånga uppmärksamhet och är den färg som syns tydligast i dagsljus. Den blå himlen är en viktig del i vårt koncept ”Under samma himmel”, och den vita färgplattan skapar tydlighet som framhäver avsändaren.

Primärfärgerna rött, gult och vitt bildar en helt egen färgpalett som skiljer oss från våra konkurrenter. Det är när färgerna används tillsammans som vårt uttryck blir som starkast – inte minst i kombination med himlen som är en viktig del i vårt kommunikationskoncept.

Det går bra att använda toningar av färgerna, även vitt som då blir transparent.

Färgskalor i rött, gult och himmelsblått.

De sekundära färgerna är en jordig skala inspirerad av omgivningarna vi verkar i. De kompletterar våra mer intensiva primärfärger och ska användas i t ex infografik och bakgrundsplattor, illustrationer mm.

Det går bra att använda toningar av färgerna.

Färgskalor av orange, svart, grön och blå.

Vårt uppdrag att väcka engagemang för internationellt arbete inom Svenska kyrkan går inte minst genom det skrivna ordet och typografi är ett viktigt strategiskt redskap för att öka uppmärksamhetsgrad eller förstärka läsbarhet. Olika typer av kommunikation har olika syften, och därför finns flera olika typsnitt till hands för dig som ska kommunicera Act Svenska kyrkan.

Pilcrow Soft är vårt identitetstypsnitt, och används i framför allt rubriker. Det har ett enkelt men särpräglat utseende och är lätt att känna igen. För annan text som t ex brödtext, bildtexter mm använder vi Crimson Svk 2.0 och Foundry Sterling. Det är tydliga och lättlästa typsnitt som kompletterar varandra.

Huvudrubriktypsnitt - Pilcrow Soft

Vårt identitetstypsnitt Pilcrow Soft är både hårt och mjukt på samma gång. Det har en karaktär som skapar nyfikenhet och används främst i rubriker på trycksaker, affischer och annonser, samt sparsamt i digital kommunikation på till exempel webben. Rubrikerna ska skrivas med versaler och vissa bokstäver är extra karaktäristiska vilket ger ordbilden ett intressant uttryck.

Vill du använda Pilcrow Soft i t ex en Powerpoint-presentation så var uppmärksam på att när du skickar digitala textfiler så måste även mottagaren ha samma typsnitt för att kunna se typsnitten på ett korrekt sätt.

Typsnittet finns i fem så kallade vikter, men vi använder endast vikterna Medium och Semi Bold.

Bilder är en central del i vår kommunikation. En bild har möjligheten att snabbt förmedla starka känslor, väcka engagemang hos läsaren och skapa en djupare förståelse för en situation eller företeelse.

Det är viktigt att våra bilder stämmer med varumärkets signaler:

• Handlingskraftig

• Insamlande biståndsorganisation

• Agerar

• Del av Svenska kyrkan

• Internationell

• Medmänsklighet

• Kristen värdegrund

Laglig grund för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar

Alla bilder, filmer och ljudupptagningar som vi använder måste ha en laglig grund för att användas. De grunder som vi kan använda oss av är i första hand samtycke eller modell-/skådespelaravtal. Ett samtycke ska vara specifikt, frivilligt, tydligt, informerat och skriftligt.

Aktiva människor i äkta situationer

Vi förmedlar alltid människors livssituationer med djupaste respekt för individen. Vi vill se aktiva människor eller människor i ”äkta” situationer. Inte passivt/regisserat titta in och le i kameran. Detta är speciellt viktigt när vi möter människor i utsatta situationer. Självklart ska vi inte helt utesluta bilder där någon ler in i kameran, men vi undviker att slentrianmässigt välja bilder som känns förväntade eller för självklara.

Välj bilder där aktiva människor är starka i utsatta situationer, där det finns hopp om en bättre framtid.

Himmel

Himlen är en både visuell och konceptuell del i Act Svenska kyrkans kommunikation. Genom att gestalta himlen i bild bygger vi tydlig igenkänning. En viktig ingrediens är den blå himlen och att vi får fram platsen som vi vill skildra – ett perspektiv som säger något om var vi är i världen.

Beställ Pilcrow Soft