Gunnar Anderssons stipendiefond för gymnasiestuderande ungdomar

Nyhet Publicerad Ändrad

"Berättigad att erhålla stöd ur fonden är barn bosatta i Linderöd, vars föräldrar varit stadigvarande bosatta på samma ort minst de senaste tio närmast ansökan föregående åren och alltjämt är bosatta där."

Sänd in din ansökan senast 7 maj på ansökningsblankett.

Blanketten finns i Linderöds församlingshem, på Linderöds Trävaruindustri, på biblioteket i Linderöd  och hos Handlar´n i Linderöd.

Bifoga intyg från skola angående studier.

Har du frågor ring pastorsexpeditionen, 044-310078.

Styrelsen för Gunnar Anderssons studiefond
Västra Vrams pastorat
Vrams bygata 3
298 32 Tollarp
(sänd ansökningsblanketten till ovanstående adress
och inte Kyrkbacken !)