Katastrofhjälp till syriska flyktingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Många i flyktinglägret Za'atari i öknen i Jordanien har fått hela sitt liv slagit i spillror. Maria Lundberg, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete, berättar om utmaningen i att ge stöd till människor som utsatts för svåra psykiska och fysiska lidanden.

Maria Lundberg, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete, har nyligen besökt Jordanien. Hon berättar om mötet med fembarnsfamiljen från Syrien som vandrat i tre timmar mitt i natten för att komma i säkerhet i Jordanien.

Har lämnat välordnat liv
– De har förlorat allt. De vet att deras hus hemma är totaltförstört. De är fullständigt utblottade. 

Den här familjen och många andra flyktingar har lämnat ett välordnat liv. Kontrasten blir stor till att leva som flykting. Många som flyr har också utsatts för svåra psykiska och fysiska lidanden.  

"Jag håller på att bli galen"
 – Efter en dramatisk flykt är det lätt för vem som helst att känna ”Jag håller på att bli galen”. Livet i det läget blir en stor frustration. Då är det så viktigt att människor blir involverade och får information. De behöver få veta vad de ska få för hjälp och vem som delar ut den. De behöver få ställa frågor och ha synpunkter, säger Maria Lundberg.

Vatten körs med tankbilar
I ökenlägret Za’atari bor 41 000 flyktingar. Lägret är som en mindre stad. Men det ligger i öknen. Därför kör bland annat 100 tankbilar med vatten till flyktinglägret varje dag.

Många organisationer samarbetar om att ge stöd här. Svenska kyrkans internationella arbete bidrar bland annat med tältvärme och vinterkläder i lägret. Det är något som verkligen behövs. Under vintern kan temperaturen gå nedåt noll grader på natten. Det händer att det snöar i området.

Efterlyst behöver tryggt boende
När flyktingarna anländer fångas de upp som är i akut behov av insatser. Det kan vara kvinnan som är utsatts för våld i familjen eller någon som är efterlyst. De behöver trygga boenden. Omkring en till två procent är svårt psykiskt sjuka och behöver och får särskilt stöd.

Viktigt för värdigheten att få bidra
– I en flyktingsituation strävar vi efter att nya flyktingar också  ska få frågan om vilka resurser och vilka kunskaper de har, inte bara behov. Finns det lärare som kan göra en insats till exempel? Socialarbetare? Det är viktigt att ta tillvara de resurser som finns. Det minskar också spänningarna och bidrar till att värdigheten upprättas., säger Maria Lundberg. Hon tillägger:

–Vi har goda erfarenheter av detta i Kenya, och vi strävar efter att det ska genomföras också i flyktingmottagandet i Jordanien.

Team med flyktingar kan lösa konflikter
Från de stora flyktinglägren i Kenya finns också goda erfarenheter av att bilda team där flyktingar själva, både unga och gamla och både män och kvinnor ingår. Teamen går runt och samtalar med flyktingarna, organiserar samlingsplatser och bidrar till att lösa eventuella konflikter. 

Det blir ett sätt att reducera stress och lösa problem på ett konstruktivt sätt.  Annars finns risk för ökat våld till exempel i familjerna. Nu utbildas sådana team i flyktinglägret i Jordanien.

Lokala inköp ger arbetstillfällen
Att göra inköp lokalt och anställa lokal personal är också sätt att minska spänningar i ett Jordanien som är hårt ansträngt av flyktingströmmar. På det viset får landet ändå inkomster och det bildas nya arbetstillfällen.

För Svenska kyrkan och ACT-alliansen är det en viktig princip i allt katastrofarbete att alltid sträva efter att handla varor på plats och arbeta med lokal personal.

Många i Jordanien har öppnat sina hem
Totalt har en kvarts miljon människor flytt till Jordanien undan våldet i Syrien. De flesta bor i städer och byar nära gränsen. Där hyr de bostäder eller bor hos släktingar.

Många invånare har också öppnat sina hem för dem och ger dem mat och kläder. Men situationen är ansträngd, lokalbefolkningen är inte rika. Både de och flyktingarna behöver ökat stöd för att klara situationen.
Maria Sandell
Kontakta redaktionen