Foto: www.shutterstock.com

Påskens gudstjänster

Nyhet Publicerad

Upplev påsken i våra kyrkor

13 april, skärtorsdag

18.30 Skärtorsdagsmässa Rängs kyrka
Lyssa Davidsson, violoncello
Präst: Gunnel Kihlgren, organist: Martin Haksten


20.00 Skärtorsdagsmässa Kyrkans hus, Linnésalen
Tema: Svek
Näsets unga manskör.
Präst: Victoria Björck Karlsson, organist: Martin Haksten,
missionsassistent: Susann Persson


14 april, långfredag

11.00 Långfredagsgudstjänst Rängs kyrka
Ekumenisk gudstjänst tillsammans med Ljungkyrkan. Anna Thorstensson, cello och sång.
Präst: Jim Tullgren, kyrkomusiker: Pernilla Cederblad, pastor: Pelle Martinsson


20.00 Upplevelsegudstjänst Kyrkans hus, Linnésalen
Tema: Hopplöshet
Präst: Ida Eklund, kyrkomusiker: Pernilla Cederblad


15 april, påskafton

23.45 Upplevelsemässa Rängs kyrka
Tema: Hopp
Annakören.
Präst: Victoria Björck Karlsson, organist: Martin Haksten


16 april, påskdagen

11.00 Festmässa Rängs kyrka
Glädjestämman.
Leif Bengtsson, trumpet
Präst: Helena Sköldin, kyrkomusiker: Pernilla Cederblad


17 april, annandag påsk

17.00 Sinnesromässa Rängs kyrka
Präst: Gunnel Kihlgren, organist: Martin Haksten