Dop, vigsel, begravning och gudstjänster

En teologisk och musikalisk nyckel till tolkningen av livet

I Höllvikens församling ska alla kunna känna en andlig hemvist. I våra gudstjänster ska alla få ta emot Guds kärlekstanke - att du är älskad som du är. Det ska finnas både tilltal, utmaning, bön, gemenskap, sång och musik i gudstjänsterna. Ibland får vi en glimt i ögat, ibland en tår - det tillhör livet. Vi vill att alla ska känna Guds frid och kärlek i livets olika skiftningar. Vi vill fira mässa varje vecka.

I vår församlings gudstjänster följer vi kyrkoåret, som är knutet till årstidernas gång, seder och bruk. Det är ett år, som tar oss med på en vandring, där livets frågor ställs om sorg och glädje, liv och död. Vi får ta del av, och möjlighet att leva oss in i, avgörande händelser i Jesu liv och gärning. Där får vi leva i påskens ljus, i nåd och befrielse. Kyrkoåret ger oss tillfälle att möta Gud och ställla de frågor, som gör att vi kan finna oss själva och vår Gud i alla livets skeenden. Genom kyrkoårets berättelse får vi en livstolkningsnyckel som tillhör oss alla.

Vi vill att musiken ska förstärka och fördjupa budskapet i gudstjänsten. Den ska tala till oss bortom förnuft och intellekt, ge oss en andlig upplevelse, en oändlighetskänsla och en aning av det himmelska. Musik och sång har under lång tid varit en viktig konstform för att öppna dörren till det vi kallar själen, förmedla tankar om vårt inre liv, bära känslor av sorg och glädje, förtvivlan och hopp, missmod och kärlek. Vår breda musikverksamhet bidrar till att stärka församlingsgemenskapen.