Kyrkor och kyrkogårdar

Höllvikens församling har fyra kyrkor och kyrkogårdar samt Kämpinge kyrkplats. Kyrkorna och kyrkogårdarna har mycket skilda profiler och karaktär. De har med åren fått rätt olika användningsområden.

En Hälsning till våra Kyrkogårdsbesökare
angående Covid-19

Vi som arbetar på kyrkogårdarna i Höllvikens församling följer rådande direktiv från Folkhälsomyndigheten. Detta kan pga frånvaro eller ökad arbetsbelastning, betyda att vi behöver prioritera mellan arbetsuppgifter. All begravningsverksamhet kommer att prioriteras i första hand vilket betyder att skötsel av våra kyrkogårdar kan komma att få stå tillbaka i en period. Om så skulle bli fallet, ber vi om förståelse för detta.

Har du frågor gällande kyrkogårdsärenden eller skötsel är du hjärtligt välkommen att kontakta arbetsledare Anneli Nickel, 0701 619687 eller expeditionen 040 459660.

Stay Safe!

Med vänlig hälsning

Kyrkogårdsvaktmästarna

Vård- och underhållsplaner