Verksamheter

Barn och familj

Välkommen till våra mötesplatser för barn och vuxna.

Ung i kyrkan

Vi vet att många ungdomar idag är engagerade i olika aktiviteter under veckans alla dagar.

Vuxenverksamhet

Vuxen - en person som är gammal nog att klara sig utan stöd från föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Musikverksamhet

Ett mål för församlingens musikverksamhet är att erbjuda ett rikt och brett utbud av musikaktiviteter.