Resor i Maria Magdalena

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av bl a Ekots granskning av Svenska kyrkans resande.

Med anledning av att det i dag, 31/5, har kommit nyheter om att anställda i Svenska kyrkan använt medlemmarnas pengar till dyra resor.

Medlemsavgiften går till den församling där man är skriven och utgör grunden för allt arbete som bedrivs lokalt, diakoni dvs arbete med ekonomiskt och socialt utsatta, musikverksamhet, barnverksamhet, ungdomsverksamhet och just nu även till renoveringen av vår vackra kyrka.

Maria Magdalena församling är långt ifrån rik, snarare tvärtom, och vi är väldigt noga med hur våra medlemmars pengar används. I Maria Magdalena har det inte förekommit resor av den kalibern som redogörs för i nyheterna och den som vill är välkommen att granska vår årsredovisning som antas av fullmäktige 14/6.

Läs mer om granskningen i allmänhet och vilka åtgärder som vidtas i Svenska kyrkan nedan:

"Svenska kyrkan granskas" är inte publicerad