Foto: Emil Stenhammar

Burs pastorat

Stånga - Burs församling och När - Lau församling bildar gemensamt Burs pastorat som ligger på södra Gotland och tillhör Visby stift. Läs mer om gudstjänster, körer för små och stora, konfirmation och livets alla händelser här på hemsidan. Har du frågor - hör av dig!

Kyrkovalet 2021

Rösta i kyrkovalet 2021

6-19 september

Hitta din lokal