Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Burs pastorat

Stånga - Burs församling och När - Lau församling bildar gemensamt Burs pastorat som ligger på södra Gotland och tillhör Visby stift. Läs mer om gudstjänster, körer för små och stora, konfirmation och livets alla händelser här på hemsidan. Har du frågor - hör av dig!