Foto: Emil Stenhammar

Burs pastorat

Stånga - Burs församling och När - Lau församling bildar gemensamt Burs pastorat som ligger på södra Gotland och tillhör Visby stift. Läs mer om gudstjänster, körer för små och stora, konfirmation och livets alla händelser här på hemsidan. Har du frågor - hör av dig!

Gudstjänster

Välkomna att fira gudstjänst med oss i Stånga, Burs, När och Lau

Lau kyrka

Våra kyrkor - församlingshem

I pastoratet finns det fyra medeltida kyrkor och ett väckelsekapell

Församlingsblad

Här kan du ladda hem våra församlingsblad. Vill du ha ett hemskickat kontakta expeditionen.

Dop

När en människa ska döpas samlas familj och vänner i kyrkan eller på den plats där dopet ska ske.

Konfirmation

Samtal, bön, lekar, skratt, gudstjänst och läger

Vigsel / Bröllop

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.