Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggnad. I Kyrkovalet väljs ett fullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ. Verkställande styrelse är Kyrkorådet som utses av fullmäktige. Mandatperioden är fyra år och Kyrkoval hålls vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod är 2018-2021.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Alvesta församling har 25 ledamöter, varav 22 från nomineringsgruppen "Framtidens kyrka" och 3 från nomineringsgruppen "Kyrkans Väl". 

Ordförande
Ingemar Lundquist 073-397 09 99

Vice ordförande

Kristina Arvidsson

Ledamöter

Framtidens kyrka:
Eivor Lind
Malin Stenkilsson
Christina Wiberg
Ingemar Lundquist
Anna Eriksson
Kristina Arvidsson
Nils-Erik Persson
Göran Johnsson
Catharina Fechter
Johan Runesson
Ingrid Löfkvist
Ove Spång
Börje Fransson
Lena Karlsson
Inga-Britt Odelgård
Elin Andersson
Lars-Erik Gustafsson
Ingrid Virstedt
Johan Lindborg
Ola Karlsson
Ylva Kvennefeldt
Christer Johansson

Kyrkans väl:
Ingvar Nilsson
Harald Johansson
Stig Jacobsson 


Ersättare
Framtidens kyrka:
Christer Berg 
Marianne Nilsson
Henrik Campanello
Lars Granefelt
Jan-Erik Engdahl
Sören Petersson
Annika Karlsson
Inger Fransson
Margareta Arvidsson
Lars-Olof Larsson

Kyrkans väl: 
Ann-Marie Intsidou

Kyrkorådet

Kyrkorådet har 11 ledamöter, 10 valda samt Kyrkoherden. 
Dessa är:


Malin Stenkilsson, ordförande
Nils-Erik Persson, vice ordförande

Christina Wiberg
Eivor Lind
Göran Johnsson
Christina Arvidsson
Elin Andersson
Anna Eriksson
Ove Spång
Lars-Erik Gustafsson
Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde. 

Ersättare
Johan Runesson
Catharina Fechter
Inga-Britt Odelgård
Lena Karlsson
Ingrid Löfkvist

Arbetsutskottets ledamöter (AU)

Malin Stenkilsson, Nils-Erik Persson, Eivor Lind och kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm.

Kyrkans vänner

För att inbjuda alla till ett mera personligt ansvarstagande har man bildat Kyrkans vänner. Grupper finns för Alvesta kyrka, Hjortsberga kyrka och Lekaryd/Härlövs kyrkor. Läs om Kyrkansvänner här!

Sammanträdesdatum 2021