Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggnad. I Kyrkovalet väljs ett fullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ. Verkställande styrelse är Kyrkorådet som utses av fullmäktige. Mandatperioden är fyra år och Kyrkoval hålls vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod är 2022-2025.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Alvesta församling har 15 ledamöter, varav alla ledamöter kommer ifrån nomineringsgruppen "Framtidens kyrka"

Ordförande
Charlotte Karlsson 073-508 18 55 

Vice ordförande
Lena Karlsson

Ledamöter

Malin Stenkilsson
Eivor Lind
Anna Eriksson
Ingrid Löfkvist
Göran Johnsson
Elin Andersson
Charlotte Karlsson
Lena Karlsson
Kjell Arvidsson
Ola Karlsson
Christina Arvidsson
Ingrid Wirstedt
Ingemar Eriksson
Maria Bengtsson
Christina Wiberg

Ersättare
Catharina Fechter
Catharina Ahlberg
Ove Spång
Ingrid Kallström Bengtsson
Lars-Olof Larsson
Johan Runesson
Henrik Campanello 

Kyrkorådet

Kyrkorådet har 9 ledamöter, 8 valda samt Kyrkoherden. 
Dessa är:

Malin Stenkilsson, ordförande
Kjell Arvidsson, vice ordförande
Christina Wiberg
Eivor Lind
Catharina Fechter
Anna Eriksson
Ove Spång
Elin Andersson
Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde. 

Ersättare
Ingrid Kallström Bengtsson
Ingrid Löfkvist
Catharina Ahlberg 
Christina Arvidsson

Sammanträdesdatum 2023