Suntorps kapell Akvarell av Mikael Wihlstrand
Foto: Mikael Wihlstrand

Värsås pastorat

Varmt välkommen till en god miljö för vila, glädje och gemenskap! Vi firar gudstjänst varje söndag i några av våra kyrkor - välkommen att vara med!

Välkommen till kyrkan!

Från den 15 juli 2021 gäller något lättade restriktioner i Västra Götaland vad gäller Covid-19. Då får maximalt 100 personer samlas till gudstjänst under förutsättning att all sitter på anvisade platser med en meters avstånd framåt, bakåt och åt sidorna. Sitter man i ett sällskap får man vara max åtta personer i sällskapet. Samma regler för avstånd gäller då som om man sitter ensam.

Det rekomenderade maximala antalet gudstjänstbesökare i Värsås pastorats kyrkor varierar därför något, beroende på hur många sällskap som är närvarande. Sitter man en och en blir maxantalet:  Värsås och Vretens kyrkor 50, Varola 39,  Sventorp och Edåsa 30. Forsby kyrka och Suntorps kapell 24 personer.

Ingen föranmälan gäller.   

 

Välkommen på gudstjänst!

25/9 Lördag

Suntorps Kapell kl. 15-18, Älgmålsmarknad, kl. 17.00 Älgmålsbön, Björn Beling, sång, Magnus Carlsson

 

26/9 Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

Tema: Rik inför Gud

Sventorps kyrka kl. 10.00, Gudstjänst, Avtackning av komminister Magnus Carlsson, Sventorps kyrkokör, Magnus Carlsson, Richard Mellgren, Kyrklunch OBS! Anmälan

Vretens kyrka kl. 18.00, Värsåsmässan, V-kören, musiker Urban Lind, Daniel Gonzaga, Magnus Carlsson, enkel servering

 

Nu är det snart kyrkoval!

Den 19 september är det kyrkoval. Din röst är viktig!

Genom att rösta är du med och väljer de som ska kommer sitta med i kyrkans högsta beslutande organ på lokal, stifts och nationell nivå.

Svenska kyrkans organisation

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingar. Det finns drygt 1 300 lokala församlingar som tillsammans täcker hela landet. Församlingarna har självstyre men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkans som trossamfund.

Stiftets grundläggande uppdrag är att främja och stödja pastorat och församlingar, men stiftet har även ett tillsynsansvar över desamma.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högst beslutande organ på nationell nivå. Kyrkomötet beslutar bland annat om kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans regelverk, men även andra övergripande och gemensamma frågor såsom tex hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som finns med i psalmboken.

Valen i kyrkovalet

I kyrkovalet väljs vilka nomineringsgrupper som ska finnas prepresenterade i de olika nivåerna. Bland nomineringsgrupperna finns både politiska och grupper som är politiskt obundna. Genom att personrösta kan du även påverka vilka personer som kommer finnas med på de olika nivåerna.

Valet på lokala nivån är till Värsås pastorats kyrkofullmäktige.

Pastoratet som består av två församlingar och har ansvarar för den verksamhet som den bedriver lokalt. Inom pastoratet finns enbart en nomineringsgrupp representerad, denna består av personer som kan tänka sig ställa upp för kyrkan lokalt. Du påverkar resultatet genom att personrösta. Se mer om personröstning nedan.

Valet på stiftsnivå är till stiftsfullmäktige.

Inom stiftet finns det ett antal nomineringsgrupper som på sina valsedlar har personer som kan tänka sig ställa upp för stiftet.

Valet på riksnivå är till kyrkomötet.

Även till kyrkomötet finns ett antal nomineringsgrupper som på sina valsedlar har personer som kan tänka sig ställa upp för svenska kyrkans nationella nivå.

Vilka kan jag rösta på?

Bland nomineringsgrupperna finns både politiska och grupper som är politiskt obundna. På svenska kyrkans valwebb (https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval) kan du, från mitten av juli, se vilka grupper du kan rösta på i höstens val.

Du kan även se på vilka nomineringsgrupper som valdes in i samband med förra kyrkovalet (https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Kyrkomote.aspx)Här finns även länkar till flertalet av nomineringsgruppernas hemsidor.

Personrösta

Du personröstar genom att sätta kryss framför den/de personer på valsedeln som du önskar stödja. Du kan sätta kryss för upp till tre personer. Är du nöjd med listans utformning kan du, med personröstning, stödja de personer som står först på listan.

Coronaanpassat kyrkoval     

Coronapandemin har inneburit många förändringar för när och hur man träffas. Förberedelser pågår för att kunna utföra kyrkovalet även om rådande situation kvarstår även i höst. Det är därför troligt att du vid röstmottagning och vallokaler bland annat kommer vara utrustade med olika typerna av skyddsutrustning och handsprit. Det är även möjligt att du kommer mötas av personer i skyddsutrustning, att kösystem och personer som bevakar avstånd finns i lokalen.                                                                                

Förtidsröstning

Pastorsexpeditionen utgör röstningslokal, här kan du kan förtidsrösta mellan den 6:e och 19:e september i pastorsexpeditionen i Sventorps prästgård intill församlingshemmet följande tider: måndag-fredag 10-12 och lördag 14-17

Rösta via bud

Bor du i pastoratet men inte själv kan ta dig till vallokal eller röstningslokal kan du rösta via bud. Du kan då både förtidsrösta och rösta på valdagen. Vid budröstning behöver du ha två vittnen, budet kan utgöra ett av dessa.  För att rösta via bud behövs ett budröstningspaket. Från och med 1 september kan du hämta budröstningspaket vid pastorsexpeditionen och Sörboden i Värsås.

Brevröstning

Det går även bra att brevrösta. För att brevrösta behövs ett brevröstningspaket. Från och med 1 september kan du hämta budröstningspaket vid pastorsexpeditionen och Sörboden i Värsås.

Personer från andra församlingar

Personer hemmahörande i andra församlingar eller pastorat kan lämna sin röst på röstningslokalen, dvs pastorsexpeditionen. Detta gäller alla som har rösträtt i kyrkovalet, oavsett vilken församling i landet de tillhör. Röstmottagning sker på pastorsexpeditionen mellan den 6:e och 19:e september. På valdagen är röstningslokalen öppen mellan 14-20.

PROVDRAGNING AV GRAVSTENAR

Provdragning av gravstenar på kyrkogårdarna har skett under april och maj månad.

De gravstenar som har stolpats har inte blivit godkända.

Gravrättsinnehavare kommer att under juni månad få information via brev vad som behöver åtgärdas på gravstenen.

Information från Värsås pastorat

Var med och fira gudstjänst hemma!

Klicka på bilden nedan för att öppna gudstjänst hemma!

Klicka på bilden för att vara med och fira gudstjänst i hemmet.