Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Värsås pastorat

Varmt välkommen till en god miljö för vila, glädje och gemenskap! Vi firar gudstjänst varje söndag i några av våra kyrkor - välkommen att vara med!

Välkommen till Gudstjänst!

 

24/2 Sexagesima

Tema: Det levande ordet

Värsås missionskyrka, kl. 10.30, Israelhelg, Ekumenisk gudstjänst, Dan Johansson mfl.

Forsby kyrka, kl. 10.00, Mässa, RöstaMedOss-kören, Magnus Carlsson

 

 

Varje vecka i Värsås pastorat!

Välkommen till:

Café Värsås i Kyrkans Hus på tisdagar kl. 13.30-16.30 

Sopplunch i Sventorps församlingshem på onsdagar kl. 12.00-13.00. Start den 16 januari.