Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Värsås pastorat

Varmt välkommen till en god miljö för vila, glädje och gemenskap! Vi firar gudstjänst varje söndag i några av våra kyrkor - välkommen att vara med!

Välkommen till Gudstjänst!

8/12 Andra söndagen i Advent

Tema: Guds rike är nära

Forsby kyrka, kl. 10.00, Mässa, Stellan Wihlstrand - sång, Richard Mellgren

Vretens kyrka, kl. 18.00, Adventsgudstjänst, Bo och Tina Frid, Linnéa Frid, Anna Frid Yngvesson-sång, Göran Åhlfeld– ackompanjemang, Richard Mellgren