Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Värsås pastorat Besöks- och postadress: Sventorps prästgård Igelstorp, 54192 SKÖVDE Telefon: +46(500)425009 E-post till Värsås pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Värsås pastorat

Varmt välkommen till en god miljö för vila, glädje och gemenskap! Vi firar gudstjänst varje söndag i några av våra kyrkor - välkommen att vara med!

VI SÖKER KANTOR 100%!

Svenska kyrkan
Värsås pastorat

Värsås pastorat är ett landsbygdspastorat och utgör östra delen av Skövde kommun med två tätorter i villasamhällena Värsås och Igelstorp (Sventorp).
Pastoratet har ca 3 200 invånare varav 74 % är medlemmar i Svenska kyrkan.
Vi består av två församlingar, Sventorp-Forsby samt Värsås- Varola- Vreten församling. Hos oss finns sex välskötta kyrkor och Suntorps kapell; den äldsta från år 1135 och den yngsta från år 1933. Vi firar vanligtvis två gudstjänster per söndag, en i var del av pastoratet.
Det gemensamma arbetslaget består av 12 positiva medarbetare, som ger oss ett rikt och levande barn- och konfirmandarbete, ett omfattande samarbete med skolan och ett gott ekumeniskt samarbete.


Kantor 100 %
Vi söker en kantor som aktivt vill arbeta med gudstjänsten tillsammans med övrig personal, gudstjänstgrupper och förtroendevalda. Du tjänstgör i hela pastoratet vad gäller gudstjänster och kyrkliga handlingar. Du ansvarar för gudstjänstutveckling och planering av musiken tillsammans med präster och kantor, och är en del av konfirmandarbetslaget. Kantorstjänsten innefattar ansvar för tillsättande av vikarierande kantor vid behov.

Du ska ha en känsla för orgelns betydelse i församlingsarbetet, och ansvara för orgelvård i VVV-delen av pastoratet. Du medverkar i skolverksamheten, samt barn-och ungdomskörverksamheten. Du bidrar med långsiktig rekrytering genom att bedriva musikundervisning. I tjänsten ingår att leda V-kören, en fyrstämmig kör med övning i Varola församlingshem. Vid enstaka gudstjänsttillfällen kommer du att samarbeta med din kantorskollega. Tid för projekt finns inlagd i den nyligen reviderade instruktionen.

Körkort och tillgång till bil är ett krav.

Tillträdesdag: 2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Skicka eller maila in Din ansökan med CV, referenser och löneanspråk senast 2018-10-28 till:

Pastorsexpeditionen
Sventorps prästgård Igelstorp
541 92 SKÖVDE
Märk kuvertet med ”Kantorstjänst”
E-post: varsas.pastorat@svenskakyrkan.se
Läs mer om oss på www.svenskakyrkan.se/varsas

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Richard Mellgren, Kh, 0702-729141 richard.mellgren@svenskakyrkan.se

Annika Argus, Lärarförbundet, KMR, 0708-421061, annika.argus@kmr.se

Välkommen till Gudstjänst!

21/10 Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Tema: Samhällsansvar

Suntorps kapell kl. 10.00, Gudstjänst, RöstaMedOss-kören, Richard Mellgren

Edåsa kyrka kl. 18.00, Mässa, V-kören, Stina Andersson, Richard Mellgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje vecka i Värsås pastorat!

Välkommen till:

Café Värsås på tisdagar kl. 13.00-17.00 

Sopplunch i Sventorps församlingshem på onsdagar kl. 12.00-13.00