Foto: Lina Eriksson

Lisa Tegby får medalj av kungen

Prästen Lisa Tegby i Umeå får H.M. Konungens medalj för ”betydande insatser inom svenskt kyrkoliv”. – Det är en stor ära och uppmuntran, säger hon.

För 50 år sedan prästvigdes den 21-åriga Lisa Tegby, som landets yngsta präst. I år får hon H.M. Konungens medalj i ”8:e storleken i högblått band”.

– Det är nog ett av de mest oväntade brev jag någonsin fått, säger hon när utmärkelsen blivit offentlig den 28 januari på Karl-dagen.

Lisa Tegby får medaljen för betydande insatser inom svenskt kyrkoliv.

– Jag älskar att vara präst och få bidra till en tro och en kyrka som finns mitt i det brusande kultur-, samhälls- och vardagslivet, säger hon och betonar vikten av goda sammanhang, kollegor och andra personer att arbeta tillsammans med.

– Jag har varit privilegierad som fått möta många människor, skriva, undervisa och jobba i media.

Lisa Tegby har bland annat varit kyrkoherde i Ålidhems församling och kontraktsprost i Umeå kontrakt. Hon fortsätter som präst med gudstjänster, dop, vigslar, begravningar, samtal och handledning.

– Och så skriver jag. Jag försöker samla ihop min och andra kvinnliga prästers historia.

Fler artiklar och nyheter