Meny

Två kyrkor öppna under juli

Kyrkorna i Skalunda och Otterstad hålls öppna under vardagar i juli. Välkommen!

Hemma i juli? Upptäck en kyrka nära dig!

Skalunda, församlingens äldsta kyrka och Otterstads den näst nyaste, står öppna vardagar under juli månad mellan 10.00 och 15.00.
Här finns mycket att upptäcka och titta på. Ta cykeln eller bilen, en fikakorg och gör en utflykt! Det finns vandringsleder och mycket annat att titta på i närheten också! 

Bild: Kerstin Larsson

SKALUNDA KYRKA
Skalunda kyrka är församlingens (och Kållands) äldsta kyrka. En del menar att rötterna sträcker sig så långt som till 1000-talet, mer troligt är nog tidigt 1100-tal. Utsidan har inte ändrats mycket sedan dess. I väster finns en port mot Vänern, Dalbodörren, ett minne från den tid då dalslänningar rodde hit för att fira gudstjänst.
Läs mer om kyrkan här

Sevärt i närheten
SKALUNDA HÖG
Att Skalunda varit en mycket viktig plats, det vittnar förutom kyrkan också Skalunda hög och domarringen strax väster om kyrkan om. Gravhögen är västsveriges största. Skalunda hög är också ett stiftsreservat. 
Läs mer om Skalunda hög på Skara stifts hemsida

HINDENS REV
Skalunda kyrka ligger vid den ändmorän som cirka åtta kilometer västerut bildar Hindens rev. Revet bildades under den senaste istiden för mer än 10 000 år sedan. Vid parkeringsplatsen börjar en stig som fortsätter cirka fyra kilometer ut till revets spets, en fin vandring!
Läs mer om Hindens rev på Destination Läckö-Kinnekulles hemsida

Bild: Kerstin Larsson

OTTERSTADS KYRKA
Otterstads kyrka är församlingens näst nyaste kyrka och stod klar 1855. En del av byggnadsmaterialet hämtades från Otterstads gamla kyrka och två andra raserade kyrkor i närheten. Om kyrkan är relativ ny, är dopfunten i sandsten desto äldre, troligen från 1100-talet!
Läs mer om kyrkan här

Sevärt i närheten
FRÖFJORDSLEDEN
Väster om Fröfjorden, med start vid Otterstads kyrka, finns en led med mycket historia som är 5 km lång. Fröfjordsleden går genom ett omväxlande kulturlandskap med betade strandängar, ett rikt fågelliv och flera gamla ekar. Längs leden passerar du fler historiska platser såsom hällristningar från bronsåldern och Otterstads gamla kyrkplats.
Mer info om Fröfjordsleden finns på Destination Läckö-Kinnekulles hemsida 

OTTERSTADS ÖDEKYRKOGÅRD
Otterstads gamla kyrka låg vid Ullersund omkring 700 meter från den nya. Idag återstår inte mycket ovan jord på den gamla begravningsplatsen. Byggnaden som troligen uppfördes på 1200-talet, raserades i samband med att den nya kyrkan stod färdig 1855.
Läs mer om ödekyrkogården här