Personal

Här hittar du alla anställda i församlingen

KANSLIET
ÖPPETTIDER
vardagar 10.00-12.00
SOMMARTIDER 20 juni-21 aug: tisdag - torsdag 10.00-12.00 
Kanslist Rakel Oscarsson
0510-48 40 80
rakel.oscarsson@svenskakyrkan.se

Kommunikatör Kerstin Larsson
0708-58 70 05
kerstin.m.larsson@svenskakyrkan.se

Kamrer Lena Johansson
0510-48 40 93
lena.i.johansson@svenskakyrkan.se  


PRÄSTER

Kyrkoherde Monica Göransson
0708-58 70 08
monica.goransson@svenskakyrkan.se
SEMESTER: 20/6-24/7, 8/8-21/8

Komminister Richard Burén 
0708-20 38 81
richard.buren@svenskakyrkan.se
SEMESTER: 4/7-7/8

Komminister Sophia Sahrin Granevik
0708-20 38 80  
sophia.sahrin.granevik@svenskakyrkan.se
SEMESTER: 25/7-21/8


DIAKONI

Diakoniassistent Anita Olausson
0708-20 38 82
anita.olausson@svenskakyrkan.se

Vik diakoniassistent Maria Åberg
0708-58 70 02
Maria.Aberg2@svenskakyrkan.se


KÖR & MUSIK

Organist AnnaCarin Johansson
0708-58 70 04
annacarin.johansson@svenskakyrkan.se

Kantor Carl-Magnus Malmesved
0708-58 70 00
carl-magnus.malmesved@svenskakyrkan.se

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se


BARN & UNGDOM

Församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg
0708-58 70 06
eva.hugosson.koinberg@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare Sandrika Nordlund 
0708-50 64 90 
sandrika.nordlund@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare Eva Kaiberger 
0708-58 70 03 
eva.kaiberger@svenskakyrkan.se 

Församlingsassistent Hanna Vidarsson 
0708-58 70 09 
hanna.vidarsson@svenskakyrkan.se 

 


KYRKOR - VAKTMÄSTARE - FÖRSAMLINGSVÄRDINNA

Kyrkogårds- och fastighetschef
Tjänsten är för tillfället vakant. Kontakta församlingens expedition, se ovan. 

Församlingsvärdinna Magdalena Götesjö
Kyrkans gård-Lockörn inre och Sunnersbergs kyrkskola
0708-20 38 88
SEMESTER: 27 juni-7 aug
VIKARIE: Elina Göransson, 0727-13 24 00

GÖSSLUNDA KYRKA och KYRKOGÅRD
Vaktmästare Towa Svensson
0708-20 38 86
SEMESTER: 27 juni-24 juli, 1-14 aug
VIKARIE: Sara Hägg, 0703-14 40 25

SUNNERSBERGS KYRKA och KYRKOGÅRD
Vaktmästare Jocke Smedman
0708-20 38 85
SEMESTER: 27 juni-14 augusti
VIKARIE: Ebba Walkegård, 0739-20 03 38

STRÖ KYRKA & KYRKOGÅRD
Vakant tjänst
VIKARIE 4 juli-7 aug
Marcus Göransson, 0760-24 64 82

RACKEBY och SKALUNDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Stina Tibell
0708-20 38 87
SEM: 27 juni-17 juli, 25 juli-7 aug
VIKARIE: Lina Nordström, 0761-88 70 72

OTTERSTADS KYRKA & FÖRSAMLINGSHEM 
samt S:TA MARIE KAPELL & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Matilda Magnusson
0708-20 38 84 
SEMESTER: 18 juli-7 aug
VIKARIE: Elinn Fahlgren, 0700-14 47 89

OTTERSTADS KYRKOGÅRD
Vaktmästare Anders Berg
0708-20 38 83
SEMESTER: 27 juni-31 juli
VIKARIE 1: fram till 17 juli: 
Noah Lövkvist, 0730-35 30 65 
VIKARIE 2: 14 juli-7 aug
Caroline Leckström, 0706-73 70 42