Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal

Här hittar du alla anställda i församlingen

KANSLIET
Kanslist Rakel Oscarsson
0510-48 40 80
rakel.oscarsson@svenskakyrkan.se

Kommunikatör Kerstin Larsson
0708-58 70 05
kerstin.m.larsson@svenskakyrkan.se

Kamrer Lena Johansson
0510-48 40 93
lena.i.johansson@svenskakyrkan.se  


PRÄSTER

Kyrkoherde Monica Göransson
0708-58 70 08
monica.goransson@svenskakyrkan.se

Komminister Richard Burén
0708-20 38 81
richard.buren@svenskakyrkan.se

Komminister Sophia Sahrin Granevik
0708-20 38 80
sophia.sahrin.granevik@svenskakyrkan.se


DIAKONI

Diakoniassistent Anita Klasson
0708-20 38 82
anita.klasson@svenskakyrkan.se.se

Diakoniassistent Anna-Carin Jonsson
0708-58 70 02
anna-carin.jonsson@svenskakyrkan.se


KÖR & MUSIK

Organist AnnaCarin Johansson
0708-58 70 04
annacarin.johansson@svenskakyrkan.se

Kantor Carl-Magnus Malmesved
0708-58 70 00
carl-magnus.malmesved@svenskakyrkan.se

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se.se


BARN & UNGDOM

Församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg
0708-58 70 06
eva.hugosson.koinberg@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Alexandra Östersjö
0708-58 70 09
alexandra.ostersjo@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare Sandrika Nordlund 
0708-50 64 90 
sandrika.nordlund@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare Eva Kaiberger 
0708-58 70 03 
eva.kaiberger@svenskakyrkan.se

Vik barn- och ungdomsledare Agnes Ingemarsson 
0708-50 64 91 

Vik barn- och ungdomsledare Elna Djup 
(du kan nå Elna via församlingsexpeditionen 0510-48 40 80)


FÖRSKOLAN PÄRLAN

0510-48 40 90
Förskolechef Cecilia Ström
cecilia.strom@svenskakyrkan.se

Förskollärare Marie Sirén Persson
marie.siren.persson@svenskakyrkan.se

Förskollärare Anki Lindblad 
anki.lindblad@svenskakyrkan.se

Barnskötare Carina Wångdahl
carina.wangdahl@svenskakyrkan.se

pedagog Ann-Christin Gustafsson
ann-christin.gustafsson@svenskakyrkan.se.se

vik förskollärare Kristina Bertilsson
kristina.bertilsson@svenskakyrkan.se

Kock Paulina Johansson
paulina.a.johansson@svenskakyrkan.se


KYRKOR - VAKTMÄSTARE - FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Kyrkogårds- och fastighetschef Joakim Lövkvist 
0708-58 70 07
joakim.lovkvist@svenskakyrkan.se

Församlingsvärdinna Birgitta Ottosson
Kyrkans gård-Lockörn inre och Sunnersbergs kyrkskola 
0708-20 38 88
birgitta.ottosson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Towa Svensson 
Gösslunda kyrka och kyrkogård samt Strö kyrkogård
0708-20 38 86
towa.svensson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Jocke Smedman
Sunnersbergs kyrka och kyrkogård
0708-20 38 85
joackim.smedman@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Rakel Oscarsson
Strö kyrka, inre
0708-20 38 89
rakel.oscarsson@svenskakyrkan.se

vik vaktmästare Niklas Nilsson
Rackeby och Skalunda kyrkor och kyrkogårdar samt Kyrkans gård-Lockörn, yttre 
0708-20 38 87
niklas.nilsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Anders Berg
Otterstads kyrkogård
0708-20 38 83
anders.berg@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Stina Andreae tjl
vik Matilda Magnusson
Otterstads kyrka och församlingshem samt S:ta Marie kapell och kyrkogård
0708-20 38 84
matilda.magnusson@svenskakyrkan.se