Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sunnersbergs församling Besöks- och postadress: Gamla Läckövägen 43, 53155 Lidköping Telefon: +46(510)484080 E-post till Sunnersbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation

Förtroendevalda, protokoll

Sunnersbergs församling är enligt Kyrkoordningens definition ”en församling som inte ingår i pastorat”.
Kyrkorådet är då församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.
Här kan du se vilka ledamöter som ingår i kyrkorådet
Här hittar du rådets senaste protokoll 


Kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för församlingen. Det gäller till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrko- och begravningsavgift.
Kyrkofullmäktige välja ledamöter till kyrkoråd och sockenråd.
Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd.
Här kan du se kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare
Här hittar du fullmäktiges senaste protokoll
Här hittar du senaste budget och bokslut

I församlingen finns tre sockenråd: Sunnersberg, Strö och Otterstad.
Sockenråden ska värna sin sockens kyrka och fungera som beredande organ till verksamhetsutskott, förvaltningsutskott och kyrkoråd.
Här hittar du sockenrådens ledamöter