Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sunnersbergs församling Besöks- och postadress: Gamla Läckövägen 43, 53155 Lidköping Telefon: +46(510)484080 E-post till Sunnersbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation

Valda med förtroende

Sunnersbergs församling är enligt Kyrkoordningens definition ”en församling som inte ingår i pastorat”.
Kyrkorådet är då församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.
Här kan du se vilka ledamöter som ingår i kyrkorådet samt rådets protokoll 

Kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för församlingen. Det gäller till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrko- och begravningsavgift.
Kyrkofullmäktige välja ledamöter till kyrkoråd och sockenråd.
Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd.
Här kan du se kyrkofullmäktiges ledamöter, ersättare och protokoll

I församlingen finns tre sockenråd: Sunnersberg, Strö och Otterstad.
Sockenråden ska värna sin sockens kyrka och fungera som beredande organ till verksamhetsutskott, förvaltningsutskott och kyrkoråd.
Här hittar du sockenrådens ledamöter