Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Sockenråd

I Sunnersbergs församling finns tre sockenråd. Sockenrådets uppgift är att utveckla den lokala församlingsgemenskapen och hitta former för ideellas delaktighet.

I sockenrådet i Strö ingår:

Gunnar Florberger
Tord Ivarson
Conny Jonsson
Maria Klasson
Sven Erik Rosenberg
Monica Göransson

I sockenrådet i Otterstad ingår:

Monika Apelberg
Iris Axelsson
Marita Berggren
Dick Ekelund
Annika Hedström
Roland Jansson
Berit Jonsson
Greger Ulleryd
Sophia Sahrin Granevik

I sockenrådet i Sunnersberg ingår:

Marianne Andersson
Monica Göransson
Anna-Lena Karlsson
Göran Karlsson
Barbro Oscarsson
Elisabet Särnqvist