Foto: Kerstin Larsson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025

Ordinarie ledamöter
Hanna Hjalmarsson Bohrén, ordförande
Kenneth Svensson, vice ordförande
Monika Andersson
Stig-Åke Andersson
Matilda Andin
Sara Bobeck
Bengt Carlsson Vester
Anne Fortea
Henric Fredricson
Eva Ingebäck
Kjell-Åke Ingebäck
Ann-Kristin Johansson
Helene Nylund
Anders Olsson
Sören Pettersson
Maria Rasmussen
Sara Roland
Ingemar Sixtensson
Johan Sundström

Ersättare
Erna Gustafsson
Holger Gustafsson
Claes Johnson
Anna-Lena Karlsson
Inger Leckström
Annika Svensson
Greger Ulleryd