Foto: Matilda Johansson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Sören Pettersson (ordförande)
Monika Andersson
Stig-Åke Andersson
Lars-Olof Bårström
Bengt Carlsson Vester
Anne Fortea
Henrik Fredricson
Holger Gustafsson
Hanna Hjalmarsson Bohrén
Roger Immerstrand
Eva Ingebäck
Inger Jonsson
Anna-Lena Karlsson
Anne-Marie Karlsson
Inger Leckström
Sara Roland
Ingemar Sixtensson
Ann-Margret Stenholm
Kenneth Svensson
Elisabet Särnqvist
Greger Ulleryd
Gunilla Wänerskär

Ersättare
Lars Apelberg
Claes Björndahl
Jan Oscarsson
Ina Söderström
Gertrud Ulleryd

Protokoll kyrkofullmäktige