Foto: pixabay.com

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta beslutande organ. De beslutar om budget och därigenom vad församlingen ska satsa på. Kyrkoherden beslutar hur församlingens verksamhet ska utformas utifrån kyrkorådets riktlinjer.

Foto: Kerstin Larsson

Kyrkorådet i Sunnersbergs församling

Ledamöter för mandatperioden 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Inger Jonsson (ordförande)
Lars-Olof Bårström (vice ordförande)
Monika Andersson
Bengt Carlsson Vester
Gunnar Florberger
Roger Immerstrand
Eva Ingebäck
Marianne Sixtensson
Kenneth Svensson
Gertrud Ulleryd

Ersättare
Elin Axelsson
Maria Claesson
Lisa Johansson
Tommy Jonsson
Karl-Gustav Karlsson
Göran Karlsson
Jan Oscarsson
Ann-Margaret Stenholm
Viviann Thorstensson