Foto: pixabay.com

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

För varje församling finns ett kyrkoråd som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse.
Kyrkorådet och kyrkoherden ansvarar tillsammans för församlingens verksamhet, där de grundläggande uppgifterna är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Kyrkorådet har nio ledamöter, kyrkoherden inräknad, samt fem ersättare och möts ungefär en gång per månad.
Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen i församlingsinstruktionen.
Församlingsinstruktionen är ett måldokument som beskriver det område där församlingen verkar och berättar om vad församlingen är och vill vara. Där finns också ett antal områden/frågor som ska prioriteras.
Läs mer om församlingsinstruktionen här

Kyrkorådet i Sunnersbergs församling

Ledamöter för mandatperioden 2022-2025

Ordinarie ledamöter
Inger Jonsson (ordförande)
Lars-Olof Bårström (vice ordförande)
Monika Andersson
Bengt Carlsson Vester
Eva Ingebäck
Magnus Lönnroth
Anders Olsson
Gertrud Ulleryd

Ersättare
Karl-Anton Leckström
Helene Nylund
Jan Oscarsson
Kenneth Svensson
Viviann Thorstensson