Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gösslunda kyrka

Gösslunda kyrka är belägen mitt på Kålland, ca åtta kilometer norr om Lidköping.
Kyrkan är uppförd i huggen sandsten under första halvan av 1100-talet. 
Dopfunten i sandsten kan dateras till 1100-talet.
Kyrkan rymmer ca 100 personer
Toalett finns i anslutning till kyrkan.
Kyrkor kan ibland inte handikappanpassas fullt ut. Det allra mesta brukar kunna lösas bara behoven är kända i god tid.