Foto: Fredrik Höggärde

Otterstads ödekyrkogård

OTTERSTADS GAMLA KYRKA
Kyrkan låg vid Ullersund omkring 700 meter från Otterstads nuvarande kyrka. Idag återstår inte mycket ovan jord på den gamla begravningsplatsen. Byggnaden raserades i samband med att den nya kyrkan blev färdig år 1854.
Inte mycket är känt om hur den ursprungliga kyrkan såg ut. Man vet att den bestod av ett rektangulärt långhus. Förmodligen fanns det ett kor i öster som var smalare och rakslutet. Byggnadsmaterialet var förmodligen gråsten, vilket daterar kyrkan till 1200-talet, alltså senare än sandstenskyrkorna i trakten. Foten till en dopfunt i romansk stil av sandsten finns ännu i behåll och förvaras i den nya Otterstads kyrka.
På 1650-talet förlängdes kyrkan i öster, vilket bekostades av Magnus Gabriel De la Gardie. Istället för det låga och smala medeltida koret fick långhuset en modern tresidig avslutning. De gamla fönstergluggarna försvann när fönstren förstorades. Huvudingången låg i väst vid denna tid men behöver inte vara den ursprungliga placeringen.
1688 tillbyggdes ett vapenhus av tegel vid södra väggen och en ingång öppnades i långhusväggen. En ny sakristia uppfördes istället för den gamla förfallna.
De flesta inventarierna från kyrkan som raserades 1854, förvaras nu i Otterstads nya kyrka.

BJÖRKHAGENS BEGRAVNINGSPLATS
Strax söder om platsen där Otterstads gamla kyrka stod syns rester av Björkhagens begravningsplats. Platsen uppfördes och invigdes 1822 av kyrkoherden, prosten och hovpredikanten Jost Henrik Rythén. 
I Kyrkobladet våren 2020 skrev Ingrid Johnsson en artikel om prostens kamp mot den tidens corona. Läs den här

Otterstads gamla kyrka
Gravstenar vid Otterstads gamla kyrkplats Foto: Fredrik Höggärde
Gravsten vid Otterstads gamla kyrkplats Foto: Fredrik Höggärde
Grind vid platsen för Otterstads gamla kyrka Foto: Fredrik Höggärde