Foto: Kerstin Larsson

Otterstads kyrka

Kyrkan ligger på Kållandsö ca 20 km norr om Lidköping.
Det är församlingens enda kyrka uppförd på 1800-talet (1855) , och delvis byggd av material från äldre nu rivna eller förfallna kyrkor; Otterstad gamla kyrka, Senäte kyrka och Katrine kapell.
Dopfunten i sandsten från 1100-talet, fanns tidigare i Senäte kyrka.
Kyrkan rymmer 300 personer.
Toalett finns i kyrkan.
Kyrkor kan ibland inte handikappanpassas fullt ut. Det allra mesta brukar kunna lösas bara behoven är kända i god tid.

MER OM KYRKAN
Otterstads gamla kyrka uppfördes troligen på 1200-talet och låg i närheten av nuvarande kyrkoherdeboställe, ca 700 meter från den nya kyrkan.
Den nya är uppförd 1854-55 och byggdes av material från den gamla medeltidskyrkan och från Senäte raserade kyrka. Byggmästare var Adolf Johansson och ritningen var gjord av arkitekt Albert Törnqvist (1819-1898).
Den nya kyrkan invigdes 19 augusti 1855 av kyrkoherde Adolf Johan Broman. Kyrkan har genomgått en del restaureringar, bl a målades kyrkan om 1898 på bekostnad av greve Axel Rudenschöld (1829-1916).
Mellan 1909-1922 målades bl a tornet utvändigt och kyrkan invändigt. 
År 1944 installerades el i delar av kyrkan, elbelysning i takkronan tillkom först 1954.
Inför hundraårsjubiléet genomgick kyrkan en omfattande reparation av byggnadssnickare Ingvar Billing, Örslösa och målningsarbete av Allan Steiner, Järpås. Orgelläktaren sänktes en halv meter. Predikstolen, som man tidigare kunnat passera under, sänktes med en meter. Taket över predikstolen sätts upp, vilket beskostades av De yngres krets som bestod av barn i skolåldern 7-13 år.
Kyrkan målades i gråvit färg invändigt. Kyrkklockorna blev eldrivna, all ringning gjordes tidigare för hand. Nya kyrkbänkar sattes in. Några kyrkbänksdörrar är bevarade från tidigare reparation, resten är nygjorda.
1967 målades kyrkan utvändigt till dess nuvarande grå färg, den var tidigare ljusgul.
1985 målades kyrka om invändigt, till sin nuvarande färgsättning. Arbetet utfördes av Börje Anderssons måleri, Lidköping. En bänk på vardera sidan längts bak togs bort och på den norra sidan byggdes den s k brudkammaren. På södra sidan byggdes toalett och en spiraltrappa till läktaren. I sakristian sattes ett nytt förvaringsskåp för textilier in tillverkat av Göranssons snickeri i Örslösa. I början av 2000 kompletterades detta skåp med en bakre förvaringsdel tillverkad av Per-Åke Leckström, Spiken. 
År 1990 byttes det gamla altaret ut mot ett nytt i kinnekullesten. Dopaltaret (också av kinnekullesten) sattes på plats vid dopfunten.

År 1994 lades skiffertaket om.

Altartavlan föreställer den välkomnande Jesus. Ovanför huvudet, på valvet, står ”Kommen till mig alle som arbeten och ären beungade och jag villl vederkvicka eder”. Vi ser fången med budna händer, mamman som kommer med sitt barn, en ung man som griper tag om livet på Jesus, arbetaren som faller ner på knä, men vilket yrke har han? Se på de verktyg som ligger längt ner i höger hörn. En murarslev och den ”halva brödkakan” är föregångaren till vårt vattenpass, där lodet hänger utefter strecket, då är underlaget vågrätt. Tavlan är målad 1896 av Ludvig Frid (1855-1909) från Skede i Småland.
Krucifixet ovanför predikstolen hängde från början i Senäte kyrka, som raserades. I lämningarna hittades delar som tillhört ett krucifix. Samtliga bitar sammanfogades av Klas Olsson på Magnusberg. Han lade ner ett noggrant arbete och gjorde en konstnärlig renovering. 
Dopfunten är romansk, av sandsten. Den låg tidigare sönderslagen på Senäte kyrkogård, men är nu lagad med cement. Skålen pryds av åtta figurframställningar inom cirkelrunda, i varandra flätade ramar.
Orgeln med 17 stämmor är byggd 1968 av Smedmans orgelbyggeri i Lidköping. Orgelfasaden är från en tidigare orgel byggd 1878.
Flygeln som står i koret köptes in till kyrkan år 2005 och bekostades till större delen genom en donation av Nils Danielsson, Senäte.
Brudkronan skänktes av De yngres krets år 1950. Den förvaras på Kyrkans gård-Lockörn.
Senäteskåpet överlämnades som en gåva till kyrkan 1934 av Isabella von Koch. Skåpet har stått på Senäte gård och är från 1600-talet. De fyra dörrarna är krigsbyten från en dansk kyrka och föreställer Jungfru Marie bebådelse, Jesu födelse, Kristi omskärelse och De tre vise männen. 
Offerkistan är en järnbeslagen kista med tre olika nycklar. En nyckel till prästen och en vardera till två kyrkvärdar. Kistan gick ej att öppna utan att alla tre var närvarande samtidigt med sina nycklar. Årtalet 1750 står inslaget på framsidan under det mittersta låset.
I tornet hänger tre klockor, varav den ena har tillhört Senäte kyrka. Klockan har inskription samt släkterna Natt och Dags och Posses initialer. I tornets golv ligger tre gravstenar från den gamla kyrkan.

Foto: Linnéa Gustavsson
Foto: Linnéa Gustavsson
Foto: Linnéa Gustavsson
Minneslunden på kyrkogården i Otterstad Foto: Matilda Magnusson