Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Otterstads kyrka

Kyrkan ligger på Kållandsö ca 20 km norr om Lidköping.
Det är församlingens enda kyrka uppförd på 1800-talet (1855) , och delvis byggd av material från äldre nu rivna eller förfallna kyrkor; Otterstad gamla kyrka, Senäte kyrka och Katrine kapell.
Dopfunten i sandsten från 1100-talet, fanns tidigare i Senäte kyrka.
Altartavla från 1869. Flera liljestenar finns.
Kyrkan rymmer 300 personer.
Toalett finns i kyrkan.
Kyrkor kan ibland inte handikappanpassas fullt ut. Det allra mesta brukar kunna lösas bara behoven är kända i god tid.