Läckö slottskyrka

SOMMARKYRKOTEAM
Under många år har Sunnersbergs församling under sommaren erbjudit andakter, sång och musik i slottskyrkan några gånger om dagen. En grupp ungdomar har anställts för att medverka.
Så sker även 2021. Andakter med mycket sång och musik hålls tisdagar och onsdagar under juli månad 13.00, 13.30, 14.00 och 14.30. Välkommen!

VIGSEL ELLER DOP
Läckö slottskyrka ligger i Sunnerbergs församlings område, men tillhör Stiftelsen Läckö slott, vilket innebär att det är dit man vänder sig med förfrågan om vigsel eller dop i denna lokal: info@lackoslott.se eller telefon 0510-48 46 60.

Sunnersbergs församling kan i mån av tid, erbjuda präst och kantor i samband med vigsel eller dop. När du bokat kyrkan är du välkommen att vända dig till församlingsexpeditionen, 0510-48 40 80.

LÄCKÖ SLOTTSKYRKA
Slottskyrkan på Läckö slott är en välbesökt plats och populär bröllopskyrka, byggd i mitten av 1600-talet. Tidens tand började bli alltmer märkbar i kyrkorummet. Den senaste restaureringen genomfördes 1925-29. Statens fastighetsverk restaurerade kyrkan 2015-2017.
Uppförandet av Läckö slottskyrka påbörjades under Magnus Gabriel de la Gardies tid, på 1650-talet. Arbetet leddes av byggmästare Frans Steimer. Största delen av utsmyckningen till slottskyrkan; altare, predikstol och orgelfasad utfördes av snickare vid slottet Jakobsdal (nuvarande Ulriksdals slott) i Stockholm.
De rikt bemålade bänkarna, målningar i tak och på väggar och skulpturerna i fönsternischerna är verk av Johan Werner och Georges Belasque.
Orgeln är tillverkad av orgelbyggare Hans Horn, Göteborg.
Med färdigställandet av sakristian var slottskyrkan klar år 1675.

Läs mer på Statens fastighetsverks hemsida 

OM LÄCKÖ SLOTT
Läckö slott ligger på Kållandsö i Lidköpings kommun i Västergötland. Slottet är beläget på en udde i Ekens Skärgård i Vänern och är ett minne från Sveriges stormaktstid.
Läckö började att byggas på 1200-talet intill den då existerande kungsgården, enligt Johannes Messenius 1298. Läckö omnämns första gången år 1294 då biskop Brynolf utfärdar ett brev här. Det var då en borg, som denne Brynolf Algotsson, biskop i Skara lät uppföra, eftersom Läckö låg mitt i Skara stift.
1615 lämnades Läckö som grevskap åt släkten De la Gardie, men indrogs 1681 till kronan.
Läckö har senare bland annat förlänats till Carl Gustaf Tessin 1752 och 1810 till Carl Johan Adlercreutz och har senare varit utarrenderat, bland annat inom ätten Rudenschöld.
Slottet och kungsgården ägs numera av staten genom Statens fastighetsverk och är statligt byggnadsminne sedan 25 januari 1935.

Slottet är öppet för allmänheten och här anordnas utställningar, konserter och operaföreställningar. Sommartid, maj–september, besöks slottet av en stor publik, vilket gör slottet till ett av Västsveriges mest besökta turistmål. På slottet finns konferensmöjligheter och möjlighet till övernattning.
Här finns även Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset med en restaurang och hotell. År 2001 blev Läckö valt till Sveriges vackraste slott och 2013 vann slottet Stora Turismpriset.