Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skalunda kyrka

En mindre, romansk kyrka på Kålland, ca tolv km nordväst om Lidköping.
Den tornlösa romanska kyrkan är byggd i sandsten och kan ha rötterna i 1000-talet. Skalunda hög och domarringen strax väster om kyrkan vittnar om att Skalunda varit en mycket viktig plats.
Huvudportalen på södra långväggen har ett normandiskt inflytande och visar på influenser från norskt håll. 
Den tornlösa kyrkan är uppförd av finhuggna sandstenskvadrar och bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus med en port åt väster, den så kallade Dalbodörren. Detta som ett minne från den tid då dalslänningarna hade Skalunda kyrka som församlingskyrka.
1731 fick kyrkan ny bänkinredning, ny predikstil och läktare i väster.
1897 genomfördes en restaurering av kyrkan, vilket ledde rill de största förändringarna. Då togs valven ner och ersattes med trätak. Den så kallade triumfbågen mellan kor och långhus togs bort och kyrkans medletida karaktär försvann helt. det blev cementgolv och slätputsade innerväggar, dekormålade med imitation av byggstenar. Dessutom förstorades fönstren.
Under åren 1955-1957 renoverades kyrkan grundligt. Koret fick ett nytt golv av kalksten och altaret murades upp i sten med en ny altartavla.det sattes in en ny orgel och ny predikstol och läktaren byggdes om. Allt efter förslag av arkitekt Axel Forssén i Göteborg.
2002-2003 renoverades kyrkan igen. Nytt kalkstensgolv lades in , kalken i koret togs bort för att visa den målade dekoren av byggstenar. Samtliga innerväggar målades om och altarringen fick nytt lokalt vävt tyg. Samtidigt tog man bort altartavlan och ersatte den med ett kors från kyrkans inredning. Kyrkvbänkarna och predikstolen målades om. Detta för att försöka återskapa den stil som fanns innan renoverignen på 1950-talet. 
Kyrkans yttersida har i stort sett fått vara orörd sedan medeltiden. 
I kyrkan har tidigare Skalundafunten funnits, en dopfunt från 1100-talet, kyrkans förnämsta inventarium. 1871 såldes den till Statens historiska museum. Den nuvarande dopfunten i trä är tillverkad på 1930-talet av klockaren och skolakantorn Gustaf Berg i Rackeby.
Orgeln på läktaren i väster är tillverkad 1956 av Nordfors & Co. Den ljudande fasaden härstammar emellertid från 1913 års orgel, byggd av samma firma. Instrumentet har fem stämmor fördelade på manual och pedal.
Storklockan är gjuten 1533 och har en latinsk inskrift som i översättning med upplösta förkortningar lyder: ”Herrens år 1533 göts denna klocka till ära åt Jesus Kristus och helgonen Laurentius och Sigfrid. Amen.”
Lillklockan är av en tidig 1200-talstyp och saknar inskrifter.
Cirka 250 meter nordväst om kyrkan ligger västsveriges största gravhög - Skalundahögen. Den något mindre högen, Kung Skjolms hög, ligger ungefär 400 meter åt sydöst från kyrkan. Skalunda ligger vid den ändmorän som cirka 8 kilometer västerut bildar Hindens rev.
Kyrkan har plats för 90 personer.
Toalett finns i klockstapeln.
Kyrkor kan ibland inte handikappanpassas fullt ut. Det allra mesta brukar kunna lösas bara behoven är kända i god tid.